Del:

Danske Maritimes beretning 2012

2012 har været et spændende år for den danske maritime industri og for Danske Maritime, som har øget sit medlemstal betragteligt i årets løb. Foreningen har i 2012 fortsat sit arbejde for at sætte den danske maritime industri endnu mere på den politiske dagsorden, og vi er glade for at konstatere, at vores dynamiske, innovative og succesfulde branche i stigende grad anerkendes som et væksterhverv, der er værd at satse på for Danmark.

Danske Maritimes beretning giver et indblik i Foreningens aktiviteter i 2012. En af Foreningens vigtigste opgaver er at arbejde for konkurrencedygtige og stabile vilkår for de danske maritime industrivirksomheder. Her er der plads til forbedring på mange områder. Danske virksomheders konkurrenceevne er igennem det seneste årti forringet betydeligt, ikke mindst på grund af øgede afgifter til staten og større lønstigninger i Danmark end i de lande, vi sædvanligvis sammenligner os med. I 2012 blev selskabsskatten desuden sænket i flere af de lande, vi konkurrerer med, hvilket yderligere har forringet danske virksomheders konkurrenceevne yderligere.

Det er vores eksportvirksomheder, der skal bringe vækst og velstand til Danmark, og hvis de skal klare sig i den skarpe globale konkurrence, skal deres konkurrenceevne styrkes. Det kræver adgang til vækstmarkederne, til finansiering og til kvalificeret arbejdskraft for at bare at nævne nogle af de elementer, der er afgørende for virksomhedernes fortsatte succes og vækst.

I december 2012 offentliggjorde regeringen sin vækstplan for Det Blå Danmark, og i 2013 skal mange af elementerne i planen realiseres. Danske Maritime står klar til, i samarbejde med regeringen og de øvrige aktører i Det Blå Danmark, at løfte de mange spændende opgaver, der ligger i realiseringen af planen. Alle udfordringer tages imidlertid ikke op i planen, og Danske Maritime vil i 2013 arbejde videre for også at få politisk bevågenhed om emner, der er vigtige for erhvervet, men som ikke berøres i vækstplanen.

Læs Danske Maritimes beretning 2012 her.