Del:

Danske værfter melder sig klar til at levere til Danmarks bidrag i Middelhavet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har meldt ud, at Danmarks bidrag til den fælleseuropæiske indsats i Middelhavet, Frontex, vil blive øget i 2019 med blandt andet to nye både. Danske værfter melder sig klar til at levere, men også til at assistere, så Forsvaret kan få den rigtige løsning

Regeringen vil anskaffe to nye både til indsatsen i Middelhavet. Disse forventes at blive modificerede lodsbåde, meddeler Værnsfælles Forsvarskommando.
Indkøbet af disse nye både sker for at kunne støtte EU’s indsat Frontex, der søger at dæmme op for menneskesmugling og lignende grænseoverskridende kriminalitet, blandt andet i Middelhavsregionen.

Hos Danske Maritime melder man, at man er klar til at assistere de danske myndigheder, så man kan få det bedst mulige materiel.

”Sikkerhed er alfa og omega, når man skal løse opgaver til søs. Både kommercielle og samfundsrelaterede. Derfor er det vigtigt, at søfolk får det bedst mulige udstyr stillet til rådighed, især når de udfører vanskelige opgaver. Derfor er vores medlemmer i den maritime industri også i denne omgang klar til at gå i dialog med Forsvaret omkring, hvordan man inden for denne forholdsvis korte frist kan levere materiel i verdensklasse,” forklarer underdirektør i Danske Maritime Michael Prehn.

Både nybygning og ombygning er reelle muligheder
Man kan hos Værnsfælles Forsvarskommando på nuværende tidspunkt ikke oplyse detaljer om anskaffelsen, kun at skibene skal påbegynde deres mission i foråret 2019. Det er dog ikke en tidsfrist, der skræmmer de danske værfter.

”Inden for skibsfart findes der ingen hyldevarer. Derfor bør man ikke starte et materielindkøb med at se på, hvad der allerede findes, og som man kan tilpasse nye opgaver. I stedet bør man se på de krav opgaven stiller, og forme skibet ud fra dem.”

”Resultatet kan måske nås med både ombygning og nybygning – også inden for den tidsramme, der er udstukket. Man bør derfor gå i dialog med industrien om mulighederne, inden man låser sig fast på en løsning ud fra hastige antagelser ved skrivebordet.”

”Den vigtigste opgave for en båd er at være sikkert sted for mandskabet. Og en båd, bygget til hurtig transport af en enkelt lods over korte afstande, kan ikke nødvendigvis bare laves om til andre opgaver, hvor kravene og forholdene er forskellige fra dem, den egentlig var tiltænkt. Det kræver indgående teknisk viden, og den har man i den danske maritime industri.”

Af samme grund advarer man fra Danske Maritimes side mod at lade antagelser om, at kun ombygning er muligt inden for den korte tidsfrist. Om man vælger ombygning eller nybyg, bør derimod besluttes ud fra opgavens krav og forudgående tæt dialog med industrien om mulighederne, afslutter Michael Prehn.

For yderligere kommentarer
Michael Prehn, underdirektør i Danske Maritime
mip@danskemaritime.dk | +45 40 41 10 09