Del:

Debat: Det Blå Danmark er en supermagt – og vi bliver endnu stærkere

Den nye vækstplan er afgørende for at styrke Danmark yderligere som søfartnation, skriver Danske Maritimes formand Thomas S. Knudsen sammen med Danske Rederiers formand Claus V. Hemmingsen, Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal, og Ole Ingrisch, formand for Danske Havne. Debatindlægget blev bragt i Berlingske Business den 9. marts 2018.

På ryggen af solidt arbejde i et vækstteam med både virksomheder, fagforeninger, forskningsinstitutioner og myndigheder fjerner man nu en række forhindringer for ny vækst og sætter gang i nye initiativer, der kan udvikle og styrke erhvervet. Vi vil gerne kvittere for dette klare signal fra et bredt flertal i Folketinget, som vil give bedre vækstmuligheder og dermed også flere maritime arbejdspladser.

Kigger vi nærmere på den fremlagte vækstplan med i alt 36 initiativer, er der især tre nedslagspunkter, som bliver afgørende.

Det gælder ambitionen om at gøre Det Blå Danmark til et kraftcenter for innovation og digitalisering. Vi skal udvikle både myndigheder og industri, koble os digitalt på verdenshandlen, og endelig er det her, at nye ideer afprøves, og der investeres i maritim forskning og iværksættere.

Derudover forbedres de danske rammevilkår. Det vil bl.a. betyde, at maritime montører bliver mere konkurrencedygtige, når de rejser ud i verden, og at søfolk på alle vores offshore-skibe får samme vilkår som i nabolandene. Et bredt flertal vil også droppe en skævvridende registreringsafgift for indflagning af skibe. For at holde os på forkant vil regeringen løbende lave nabotjek af de maritime erhvervs vilkår, så konkurrenceevnen fastholdes.

Den tredje – og måske vigtigste – satsning er, at der skal oprustes på kompetencer, så vores maritime virksomheder har kloge hoveder og hænder til rådighed.

Regeringen vil lave et fremtidstjek af de maritime uddannelser, så vi får et tidssvarende indhold i forhold til hele branchens fremtidige behov. Dertil skal det være lettere at afvikle sin praktik til søs, hvilket åbner for flere praktikpladser til maritime studerende – og virksomhederne står klar til at levere.

Det er vigtigt, at vækstteamets høje ambitioner bliver til konkrete initiativer med vækstplanen. Det vil give det bedst mulige afsæt for at videreudvikle vores position som en maritim supermagt med et solidt aftryk på beskæftigelsen til lands og til vands i hele Danmark.

Claus Jensen er forbundsformand i Dansk Metal.

Ole Ingrisch er direktør for Esbjerg Havn og formand for Danske Havne.

Claus V. Hemmingsen er Vice-CEO i APM Maersk og formand for Danske Rederier.

Thomas S. Knudsen er CEO i MAN Diesel & Turbo og formand for Danske Maritime.