Del:

Den maritime industri går på sommerferie i coronaens skygge

Pressemeddelelse fra Danske Maritime

Ny undersøgelse: For fjerde gang, siden COVID-19 ramte landet, har Danske Maritime spurgt sine medlemmer, hvordan de klarer sig igennem en af de værste kriser i dette århundrede. Spørgeundersøgelsen ser denne gang på den aktuelle ordrebeholdning, forventningerne til resten af året, hvad virksomhederne ønsker sig for at kunne klare sig bedst muligt igennem krisen, og på den stigende protektionisme på det globale marked.

Rundt i landet er en del virksomheder heldigvis ved at komme mere op i gear igen, men flertallet af Danske Maritimes medlemsvirksomheder lever af eksport, og når de ser i krystalkuglen er det tydeligt, at pandemien langtfra er overstået. Det er stadig yderst problematisk at komme rundt i verden for at opdyrke nye markeder, sælge, levere, servicere eller reparere produkter, og hele det globale marked bærer præg af forsigtighed og træghed, som kan aflæses i tallene.

Den nye spørgeundersøgelse viser, at:

  • Over 40 pct. forventer at være negativt påvirket af krisen i op til et år, og knap 30 pct. mener, at det vil vare endnu længere.
  • Over halvdelen har kun ordrer til de næste max. tre måneder.
  • I forhold til april, hvor coronaen toppede i Danmark, oplever knap halvdelen, at deres aktivitet er faldet yderligere siden da.
  • Hver fjerde forventer et markant dårligere 2. halvår i år end sidste år på samme tid.
  • To ud af tre peger stadig på den frie bevægelighed som det mest akutte behov – og mange efterspørger bedre finansieringsmuligheder ifm. eksport samt puljer til grøn omstilling.
  • Hver femte oplever stigende protektionisme i Europa og USA, og hver fjerde i Asien.

Den nye undersøgelse sætter tal på, hvad virksomhederne fortæller, og bekymringen går på tværs af både større og mindre virksomheder, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

“Tallene taler deres tydelige sprog om, hvor langstrakte konsekvenser coronakrisen får for en eksportbranche som vores, og det rammer meget bredt. Den maritime industri går på sommerferie i coronaens skygge. Så sagt meget entydigt, bliver Folketinget nødt til at lytte, når vi påpeger, at virksomhederne har markant dårligere rammevilkår end deres udenlandske konkurrenter, og at det kan koste vigtige danske arbejdspladser, som ikke kommer retur, hvis først vi mister dem”, siger Jenny Braat.

Netop i denne uge har Danmark bidraget økonomisk til en ny europæisk fond, hvis formål er at støtte særligt små og mellemstore virksomheder. I forvejen er der indgået aftaler om bedre lånemuligheder, og den nye fond kan yde garantier, som kan dække eventuelle tab og andre omkostninger ifm. projekter, som modtager finansiering gennem garantifonden.

Men lån løser ikke virksomhedernes mest presserende problemer, fastslår Jenny Braat. Eksportbrancher som den maritime har brug for selvstændige danske løsninger og bedre muligheder for at drive deres erhverv

“I Danmark bliver de specialister, som vi gerne vil sende rundt i verden, beskattet væsentligt højere end i vores nabolande, ligesom det i Danmark er væsentligt dyrere at optage lån til fx at få bygget et nyt fartøj. Det hæmmer vores konkurrencevilkår, som lige nu også lider under fortsatte lukkede grænser i bl.a. Kina og øget protektionisme rundt i verden. Så det er en alvorlig situation, som hverken danske eller europæiske politikere er færdige med at løse”, siger Jenny Braat.

Et andet vigtigt behov er bruge den store offentligt ejede flåde til at skabe aktivitet i Danmark. Mange af de 150 skibe er af ældre dato, så når man fra politisk side taler om grøn omstilling, er der god grund til at se nærmere på, hvad det offentlige selv råder over.

“For eksempel burde nogle af de gamle færger udskiftes med nye miljøvenlige skibe, mens andre burde opgraderes. Den danske maritime industri er en af verdens bedste til grøn omstilling, den første 100 pct. eldrevne færge er bygget i Danmark, og vi har diverse danske producenter af retrofitting til reduktion af forureningen fra skibe. Så hvis man skruer op for de politiske ambitioner – sådan for alvor! – så kan vi både gøre noget godt for klima og miljø, og samtidig skabe vigtig aktivitet i branchen. Som tallene viser, haster det, vi har brug for politisk handlekraft både i kommunerne, i Folketinget og i EU”, siger Jenny Braat.

Klik her for at læse undersøgelsen.

For yderligere oplysninger:
Jenny Braat
adm. direktør
Danske Maritime
jnb@danskemaritime.dk
tlf. 24 82 26 65 (send sms)