Hjem > Nyheder > Den maritime industri var midt i et opsving, da krisen kom. Det giver håb for fremtiden.
2. marts 2021

Den maritime industri var midt i et opsving, da krisen kom. Det giver håb for fremtiden.

Søfartsstyrelsen har netop præsenteret sin årlige rapport om produktion og beskæftigelse, som giver et overblik over, hvordan Det Blå Danmark klarer sig. Ser man nærmere på tallene for 2019 i den maritime industri, dvs. skibsbygning og udstyr, er der god grund til at glæde sig over de nye tal. For disse viser, at den maritime industri var i gang med et tydeligt opsving i 2019, før coronakrisen for alvor ramte verden, og det giver håb for fremtiden, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

“Det kan måske lyde lidt selvmodsigende at glæde sig over gode tal for 2019, når 2020 har været så ekstremt svært for mange virksomheder. Men tallene viser, at den maritime industri i Danmark generelt klarer sig godt på verdensmarkedet, og når man bliver ramt af en krise, er det fundament, man står på, utrolig vigtigt.

Tallene viser, at der blev skabt flere nye arbejdspladser i vores branche, som var og er midt i en rivende og meget, meget spændende udvikling. Bruttoværditilvæksten var opadgående og steg med næsten 30 pct. fra 29 mia. kr. i 2018 til 38 mia. kr. 2019; det svarer rundt regnet til to gange prisen for Storebæltsbroen,” siger Jenny Braat.

Det er værd at bemærke, at produktionsværdien for den maritime industri rundede 100 mia. kroner i 2019, hvilket er et historisk højt niveau. Desværre er der også malurt i bægeret, da gennemsnitsalderen blandt de beskæftigede i Det Blå Danmark fortsat er stigende. Således udgjorde gruppen af medarbejdere på 50 år og derover 38,7 pct. i 2019 mod kun 35,7 pct. i 2016. Siden har krisen haft alvorlige konsekvenser, og mange vigtige ordrer et blevet aflyst eller sat på stand by, understreger Jenny Braat, og fortsætter:

“Men jeg tror på, at den danske maritime industri kommer stærkt igen, fordi det daværende opsving illustrerer en stigende efterspørgsel efter danske produkter og serviceydelser i udlandet. Ikke mindst inden for grønne løsninger, hvor den danske maritime industri fortsat har et forspring. Samtidig skal store dele af den omfattende globale flåde opgraderes i de kommende år, og det giver grund til at tro, at der er gode muligheder for branchen på bagkant af krisen.

Samtidig illustrerer disse tal tydeligt, at den maritime industri er af afgørende betydning for det danske samfund og derfor bør have høj politisk prioritet. Det gik rigtig, rigtig godt, indtil krisen kom. Derfor bør satses langt mere målrettet på at få gang i eksporten igen. Den maritime industris rolle i dansk økonomi har stor betydning. Dette må ikke underkendes, så vi er ikke færdige med at diskutere muligheden for at få erhvervsrejsende længst muligt frem i vaccinekøen og sikre fri bevægelighed for vandrende arbejdskraft og holder et vågent øje med, hvilken støtte erhvervslivet får fra politisk side,” siger Jenny Braat.

Fakta:

  • Produktionen i den maritime industri, direkte og indirekte, havde en værdi på 107 mia. kr. 2019 (85 mia. kr. i 2018).
  • Bruttoværditilvæksten (BVT), som er et udtryk for indkomstskabelsen, i Det Blå Danmark var 104 mia. kr. i 2019. (85 mia. kr. i 2018).
  • Udstyr er stadig den sektor i Det Blå Danmark med den højeste gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst på 5,2 pct. (2007-2017). Men produktivitetsvæksten inden for skibsbygning (1,5 pct.) ligger også over gennemsnittet for alle erhverv i Danmark (1,2 pct.).
  • Der har været en pæn reallønsfremgang for medarbejderne i Det Blå Danmark, herunder også inden for skibsbygning og udstyr.
  • Eksportandelen for Det Blå Danmark som helhed ligger nu på 26,5 pct. af den samlede danske eksport og 29,1 pct., hvis den indirekte eksport medtages.

Beskæftigelse og industriens andel af Det Blå Danmark:

Produktionsværdi og bruttoværditilvækst:

Søfartsstyrelsens rapport kan læses her: Det Blå Danmark skaber høj vækst | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk)

 

Læs mere om