Hjem > Nyheder > Den maritime industrieksport i solid vækst før krisen
4. marts 2021

Den maritime industrieksport i solid vækst før krisen

Danske Maritime har for anden gang fået udarbejdet en analyse, som belyser udviklingen i den maritime industris eksport fordelt på lande.

Analysen er udarbejdet i samarbejde med COWI med støtte fra Den Danske Maritime Fond og viser, at den maritime industrieksport som helhed er steget i perioden 2015-19. Stigningen er accelereret fra 2018 til 2019, hvor eksporten steg med ca. 5 mia. kr., dvs. en stigning på over 16 pct.

Fordelingen viser, at EU eksportmæssigt er det største enkeltmarked for den danske maritime industri efterfulgt af Kina, Sydkorea og USA.

Tidligere har der ikke eksisteret data for industriens eksport til enkeltlande/regioner, der gør det muligt at få indblik i størrelsen af eksporten til fx de store skibsbygningsmarkeder i Kina, Korea, Japan og EU samt udviklingen i eksporten til disse markeder.

Med de nye tal bliver det nemmere at dokumentere betydningen af de enkelte områders markeder og målrette analyser af markedsudviklingen, og fordelingen ser således ud:

Den maritime industri er et eksportorienteret erhverv, og den markante stigning i eksporten i 2019 smittede også positivt af på produktion og beskæftigelse.

Danske Maritimes administrerende direktør Jenny Braat siger:

”At eksporten i årene før krisen steg så markant viser, at den maritime industris produkter og tjenesteydelser i stigende grad efterspørges i et ellers udfordret globalt marked for skibsbygning og skibsreparation med både fald i ordrebeholdning og stigende protektionisme.

Den danske maritime industri er kendt for et stort fokus på såvel høj kvalitet og pålidelighed i produkt- og serviceudbuddet som miljø og klima, og dette fokus er utvivlsomt en vigtig årsag til den stigende efterspørgsel verden over efter danske maritime teknologier og løsninger.

Tallene giver samtidig anledning til optimisme i forhold til, at industrien kan fastholde sin vigtige markedsposition efter corona-pandemien, men det kræver naturligvis, at vi sikrer industrien fair handels- og konkurrencevilkår på de vigtige eksportmarkeder,” siger Jenny Braat.

Du kan læse analysen her, og det uddybende notat her.

Fakta om den maritime industri i Danmark:

  • Den maritime industri består af skibsværfter, maritime udstyrsproducenter og forskellige tjenesteydende erhverv, fx skibsdesignere.
  • Der er danskdesignet udstyr ombord på så godt som alle skibe i hele verden.
  • Danmark har verdens 7. største maritime industri.
  • Danmark er verdens 8. største ophugningsnation.
  • Danmark er verdens 12. største skibsreparationsnation.

Fakta om Det Blå Danmark under ét, dvs. inkl. rederierne og havnene:

  • Danmark er verdens 5. største søfartsnation målt på opereret tonnage.
  • Eksporten i Det Blå Danmark svarer til 26,5 procent af den samlede eksport af varer og tjenester.

 

Læs mere om