Del:

DESMI har fået godkendelse i USA af ballastvandssystem

DESMI Ocean Guard A/S har endelig fået godkendt sit ballastvandssystem

DESMI Ocean Guard A/S har endelig fået godkendt sit ballastvandssystem i USA. Det skete den 16. april 2019, hvor virksomheden modtog godkendelsen fra US Coast Guard.

Da virksomheden allerede har opnået godkendelse af sin CompactClean ballastvandsrensningsløsning efter IMOs krav og standarder, er systemet nu godkendt globalt.

Systemer til rensning af ballastvand typegodkendes efter en IMO-vejledning (G8), og for skibe, der sejler til USA, typegodkendes de efter en USCG-procedure.

Der ligger et meget stort markedspotentiale frem mod september 2024, hvor hovedparten af verdens skibe skal have installeret systemer om bord til rensning af deres ballastvand. Det gælder i dag især for de producenter af ballastvandsrensningssystemer, der både har godkendelse fra IMO og US Coast Guard.

”Vi er i Danske Maritime utrolig glade for, at DESMI Ocean Guard har fået godkendt deres system i USA, fordi det åbner nye kommercielle muligheder for virksomheden i et kæmpe marked. Det viser samtidig, at danske producenter af miljørigtige maritime teknologier og løsninger er førende og kan leve op til selv de højeste godkendelseskrav,” forklarer adm. direktør Jenny N. Braat.

DESMI Ocean Guard A/S har endelig fået godkendt sit ballastvandssystem