Del:

Det er en fordel at være på forkant med udviklingen

De danske maritime producenter har en førerposition inden for grøn teknologi til skibe. Regeringen anerkender denne førerposition og ønsker, at den maritime industri fastholder og udvikler den, så danske virksomheder kan spille en nøglerolle i den globale grønne omstilling og få fuldt udnytte af de potentielle markedsmuligheder.

I medierne hører vi nu advarende ord fra forskere, der mener, at det grønne fokus kan vise sig at give bagslag og have en negativ betydning for virksomhedernes konkurrencevilkår. Begrundelsen for denne advarsel er, at implementering af nye, grønne teknologier kræver strengere internationale miljøkrav, og at danske virksomheder risikerer at havne i den situation, at de har for stort et forspring og udbyder grønne, og dyrere, produkter længe inden, det bliver et krav at bruge dem.

Danske Maritime mener, at problemstillingen bør vendes om. Fremfor at kaste håndklædet i ringen og slå bremserne i af frygt for, at vi står med produkter, vi ikke kan sælge ude i den store verden, bør vi hellere arbejde for, at de internationale regler og krav følger den tilgængelige teknologi på markedet. Danske Maritime ønsker dog ikke urealiserbare projekter og arbejder derfor for realistiske globale tiltag.

“Danske Maritime lægger et stort engagement i sit arbejde i den internationale maritime organisation, IMO”, udtaler adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat, og fortsætter: “Vi arbejder bl.a. for, at regler og krav fastsættes på et højt niveau med udgangspunkt i de teknologier, der reelt er tilgængelige på markedet. Vi arbejder også for, at regler og krav implementeres hurtigt, ligesom vi kæmper for at få indført en first-mover-klausul, som kan minimere den risiko og usikkerhed, der kan være forbundet med at installere førstegenerationsudstyr.”

Jenny N. Braat påpeger, at det ikke er en klods om benet at være på forkant med udviklingen – tværtimod: “Det, der udfordrer vores konkurrenceevne, er mangel på de rette rammevilkår, for de danske virksomheder skal kunne konkurrere med resten af verden på lige vilkår. Men hvis man tror, at konkurrencevilkårene bliver bedre af at skrue ned for udviklingen, kan man godt tro om igen – det er som bekendt noget nemmere at bevare et forspring, end det er at indhente et forspring, man har tabt.”, udtaler Jenny N. Braat.

Danske Maritime bakker op om regeringens grønne fokus. Foreningen slår samtidig fast, at det er særdeles vigtigt, at regeringen og de maritime udstyrsproducenter har et meget nært samarbejde, når den fælles plan om at udnytte det blå-grønne forspring til at genere vækst i Danmark skal realiseres.