Del:

EU’s dialog med Sydkorea om statsstøtte modtages positivt

SEA Europe og ECSA har udsendt en fælles pressemeddelelse, hvori der udtrykkes tilfredshed med EU’s drøftelser med Sydkorea om handelsforvridende statssøtte. Det er vigtigt, at den europæiske maritime industri sikres mod konkurrenceforvridning, da industrien er afhængig af at kunne agere globalt, og at væksten er afhængig af et frit marked med fair konkurrence, som man udtrykker det i pressemeddelelesen.

“Today, the EU and South Korea will discuss the South Korean shipping and shipbuilding state subsidies measures in the context of the EU-South Korea Free Trade Agreement (FTA) implementation. SEA Europe and ECSA highly welcome these discussions as European shipbuilding and maritime equipment industry and European shipowners need a global level playing field and benefit from fair trade and competition as well as open markets.”

Læs pressemeddelelsen