Del:

Dystre tal fra den maritime industri – halvdelen forventer fyringer

25. marts 2020

Danske Maritime har valgt at spørge sine medlemmer, hvordan de er berørt af coronakrisen i forhold til antal medarbejdere. Tallene er særdeles bekymrende. Halvdelen forventer allerede nu at skulle fyre medarbejdere, knap hver femte virksomhed kan endnu ikke overskue, om de bliver nødt til at fyre, og kun tre ud af ti virksomheder forventer at kunne beholde alle deres ansatte.

  • Jeg blev oprigtigt ked af det, da jeg fik tallene i hånden, siger Danske Maritimes administrerende direktør Jenny Braat.
  • Mange af disse virksomheder er livsværker for deres ejere, og de har dygtige, dedikerede medarbejdere, som de nu bliver tvunget til at sige farvel til. Det er en dybt alvorlig situation for den maritime industri, og nu har vi konkrete tal med under armen, når vi banker på hos kommunerne og Staten.

I sidste uge opfordrede Danske Maritime og en række medlemmer til, at kommuner og Staten hjælper den maritime industri ved i størst muligt omfang at sende deres skibe til service, reparation og grøn opgradering. Tilsammen råder myndighederne over mere end 150 skibe, og opgaver på nogle af disse kan få afgørende betydning.

Ud af de virksomheder, der kommer til at skulle fyre, forventer godt en tredjedel at kunne holde sig under ti pct., mens knap seks ud af ti forventer at fyre op til halvdelen deres ansatte, og seks pct. risikerer at komme helt op på 80 pct. af medarbejderne.

  • Tallene er alarmerende. Der er brug for opgaver fra det offentlige omgående. Ordrebøgerne er tomme, og det kan simpelthen ikke vente. Hver dag betyder nye fyringer, og samtidig viser vores undersøgelse, at det selv med lønkompensation er for dyrt for mange af vores medlemmer at holde på medarbejderne. Så disse tal er et opråb til de kommuner og statslige enheder, der ejer skibe, siger Jenny Braat.

Undersøgelsen viser samtidig, at den maritime industri kun i begrænset omfang har glæde af de øvrige politiske hjælpepakker. Langt fra alle udgifter dækkes, og særligt mindre virksomheder er hårdt pressede. Det er først og fremmest nye ordrer, der er brug for, men også andre ting kan hjælpe:

  • For det første ville lønkompensation være langt mere anvendelig, hvis den kunne bruges sammen med en lovliggjort midlertidig lønnedgang. For det andet kan det bidrage positivt at sætte gang i ny forskning og produktudvikling, som dels fastholder viden og kompetencer, og som samtidig skaber noget at bygge videre på. Og for det tredje er der brug for nogle særlige tiltag for de mange rejsende montører i industrien, som rundt i verden har brug for mere lempelige rejsemuligheder. Lukkede grænser er for et globalt erhverv noget nær en katastrofe, siger Jenny Braat.

Læs Danske Maritimes survey HER

For yderligere oplysninger:
Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime, jnb@danskemaritime.dk, tlf. 24 82 26 65