Hjem > Nyheder > En international ekspert takker af – og så alligevel ikke
20. juli 2021

En international ekspert takker af – og så alligevel ikke

Danske Maritimes internationale chef Klaus Rostell har valgt at takke ja til en ny spændende udfordring på den danske ambassade i Kina. Så selv om foreningen nu må sige farvel til en dygtig kollega, vil han stadig spille en vigtig rolle for de maritime virksomheder og være inden for rækkevidde. I dette interview ser vi tilbage på den maritime industris udvikling og frem mod den nye opgave, som handler om at styrke relationen til et af vores vigtigste eksportmarkeder.

 Der er gået ni år, siden Klaus Rostell trådte ind ad døren som ny international chef hos Danske Maritime. Men interessen for det maritime var spiret længe før. Allerede i 90’erne begyndte Klaus Rostell at arbejde med international handelspolitik på den danske FN-mission i Geneve, hvor forbedringer af de handelsmæssige rammevilkår for den internationale søfart i regi af verdenshandelsorganisationen WTO var centrale:

”Hovedparten af verdenshandlen transporteres jo på skibe, og fair handelsvilkår er derfor af stor betydning for dansk søfart. For den danske og øvrige europæiske skibsbygningsindustri var det samtidig vigtigt at få skabt lige handels- og konkurrencevilkår på globalt plan, ikke mindst i forhold til Sydkorea, som med hastige skridt overtog større og større markedsandele i bygning af fragtskibe fra de europæiske skibsbygningslande. Den maritime sektor er i den grad et internationalt og globaliseret erhverv, og dette kombineret med Danmarks førende maritime position, var netop det, der vakte min interesse for sektoren,” fortæller Klaus Rostell.

I årrækken hos Danske Maritime har Klaus Rostell oplevet den maritime industri udvikle sig i hastigt tempo. En udvikling båret både af de stolte og mangeårige traditioner i Danmark indenfor for det maritime og af en meget professionel tilgang til at udvikle branchen:

”Den maritime industri er utrolig innovativ. Virksomhederne har været i stand til ikke kun at være på højde med, men som oftest også på forkant med den maritime regulering inden for miljø og søssikkerhed, og industrien har hele tiden været i stand til at udvikle nye maritime produkter, teknologier og løsninger, som efterspørges verden over. Det har været en fantastisk positiv og spændende udvikling at være med til,” siger Klaus Rostell.

Årene hos Danske Maritime har budt på mange forskellige opgaver på vegne af de meget forskelligartede medlemsvirksomheder. Altid med et særligt fokus på de internationale rammebetingelser og på at synliggøre industrien i forhold til beslutningstagerne. Særligt i EU, hvor Klaus Rostell i samarbejde med sine kollegaer i SEA Europe har medvirket at få skabt stigende opmærksomhed hos EU’s institutioner om den europæiske maritime industris vigtige rolle for Europa.

”Industrien er jo førende inden for bl.a. udvikling af teknologier og løsninger til at reducere og på sigt helt fjerne skibsfartens klima- og miljøpåvirkning, og derfor har den en nøglerolle i forhold til opfyldelsen af ambitionerne og målsætningerne i EU’s grønne pagt. Den stigende opmærksomhed har haft den positive effekt, at industrien har fået en langt mere fremtrædende placering i bl.a. EU’s’ nye industripolitik, den nye handelspolitiske strategi og EU’s strategi for smart og bæredygtig mobilitet,” fortæller Klaus Rostell.

Men COVID-19 pandemien og de mange nedlukninger og restriktioner, der fulgte i kølvandet, fik markant indflydelse på industrien i form af tabte ordrer og omsætning. Særligt hårdt ramt blev de store europæiske værfter, der bygger krydstogtskibe, fordi krydstogtturisme stort set ophørte. Men også mange danske maritime virksomheder stod over for store udfordringer, og særligt rejserestriktionerne gjorde det stort set umuligt at betjene skibe og kunder rundt om i verden.

”Under pandemien har vi selvfølgelig især haft fokus på, hvordan vi via EU kunne hjælpe vores industrier. Både ved at sikre den frie bevægelighed og ved at få vedtaget nogle effektive støttepakker.

Samtidig har vi fået skabt en erkendelse af, at den europæiske maritime industri er udsat for unfair handels- og konkurrenceforhold på globalt plan. Denne situation har hersket igennem ganske mange år, men i takt med, at flere lande ser den maritime industri som strategisk vigtig for økonomisk udvikling og uafhængighed, er udfordringen blevet større.

Vi mangler i dag instrumenter til at kunne dæmme op for den massive statsstøtte, der ydes til de lokale maritime industrier i Asien, men nu har Kommissionen fremsat forslag til en forordning, der skal give mulighed for at sanktionere tredjelande og deres statsstøttede virksomheder. Vi håber, at det bliver et effektivt instrument til at sikre den europæiske maritime industri et level-playing field, og det er er et rigtig positivt resultat at tage med sig,” siger Klaus Rostell.

Et andet vigtigt emne har været at opnå en mere smidig godkendelse og certificering af skibe, maritimt udstyr, komponenter og materialer. De europæiske maritime industrier lægger stor vægt på, at dette sker på basis af de højeste standarder, men har i mange år oplevet stigende omkostninger og administrative byrder. Typisk skal udstyrsproducenter have udstedt 5 og sommetider helt op til 10 certifikater fra forskellige klassifikationsselskaber, hvilket Klaus Rostell har arbejdet for at få forenklet:

”Jeg har gennem de seneste 6 år været formand for en arbejdsgruppe i SEA Europe, hvor udfordringen med stigende certificeringsomkostninger har være helt central. Gennem dialog med klassifikationsselskaberne og Europa-Kommissionen er det lykkedes at få skabt fremskridt ift. at sikre gensidig anerkendelse af klassifikationsselskabernes respektive certificeringer. En udfordring der i øvrigt vokser med den stigende teknologiske kompleksitet. Men der er stadig markant rum for forbedring, og arbejder fortsætter,” siger Klaus Rostell.

Nu venter nye spændende udfordringer i Kina, hvor Klaus Rostell per 1. august begynder som maritim sektorrådgiver på den danske ambassade i Beijing. Jobbet er led i Danmarks strategiske sektorsamarbejde med en række lande, hvor Danmark har en klar styrkeposition – fx inden for det maritime område.

”Jeg skal i mit nye job medvirke til at fremme samarbejdet med de kinesiske myndigheder om maritim sikkerhed, grøn skibsfart og skibsbygning. Mit arbejde har naturligvis også fokus på at forbedre rammevilkårene for de danske maritime virksomheder i Kina. Det gælder både for rederierne såvel som for de maritime industrivirksomheder.

Jeg ser meget frem til de nye arbejdsudfordringer. Danmark og Kina er begge førende maritime nationer, og vi har haft en lang tradition for godt samarbejde med Kina inden for det maritime. Det bliver spændende at medvirke til at udbygge dette samarbejde, og ikke mindst den maritime klimadagsorden kommer formentlig til at fylde meget i mit nye arbejde,” siger Klaus Rostell, som også glæder sig til at opleve noget helt nyt:

”Jeg ser naturligvis også meget frem til at bo i Kina og opleve landet, dets natur, kultur og levevis. Rejser rundt om i verden med vandrestøvler i rygsæk eller kuffert har altid været min store hobby, og Kina vil helt sikkert byde på mange smukke og oplevelsesrige vandreture,” siger Klaus Rostell.

Til slut ordet over til Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime, som ser frem til den fortsatte relation:

”Klaus har spillet en stor og vigtig rolle her hos Danske Maritime, og jeg er naturligvis rigtig ked af at måtte sige farvel til en både kompetent og yderst vellidt kollega. Klaus har over årene har haft mange vigtige bolde i luften og har senest under coronakrisen været en uvurderlig hjælp for vores medlemsskare.

Men nu får hele branchen så glæde af Klaus’ stærke kompetencer, når vi fremover kommer til at samarbejde med ham på ambassaden, og jeg ønsker ham masser af god vind med de nye udfordringer,” siger Jenny Braat.

 

 

Læs mere om