Del:

Erhvervsfremstød til Meyer Turku og Rauma Marine Constructions i Finland den 13.-14. oktober 2017

I alt 10 danske maritime virksomheder deltog i erhvervsfremstødet hos Meyer Turku og Rauma Marine Engineering Constructions, herunder Norisol, Force Technology og Caverion. Fremstødet var arrangeret af den danske ambassade i Finland/Eksportrådet i samarbejde med Danske Maritime.

Ordrebøgerne hos Meyer Turku og Rauma Marine Constructions er fulde frem til 2026, og værfterne er for øjeblikket i færd med planlægningen af de skibe, der skal bygges i perioden 2019-2024, herunder valg af underleverandører. Nye salgs- og eksportmuligheder for danske maritime virksomheder til den finske skibsbygningsindustri var derfor oplagte.

Meyer Werft er især specialiseret inden for bygning af krydstogtskibe og er verdensførende på dette felt. Andelen af danske leverancer til værftet i Turku har været faldende de senere år, men Meyer Werft, som overtog de finske værftsfaciliteter fuldt ud for et par år siden, ser gerne den danske leveranceandel bragt tilbage på tidligere tiders niveau. Meyer Werft har traditionelt haft gode erfaringer med danske leverandørvirksomheder på grund af fokus på miljø, høj kvalitet og pålidelighed, og interessen fra værftets side for at mødes med de danske maritime virksomheder under fremstødet var derfor stor. I de arrangerede forretningsmøder den 13. oktober deltog derfor også indkøbere på chefniveau fra Meyer Papenburg.

Fredag den 14. oktober besøgte de deltagende danske virksomheder det næststørste værft i Finland, Rauma Værft med samme formål for øje. Rauma Marine Constructions fokuserer bl.a. på bygning af fartøjer til arktisk brug. Det er desuden forventningen, at værftet får en stor ordre på fire korvetter til levering i 2024 og frem.

Møderne med repræsentanter fra Meyer Werft og Rauma Marine Constructions må betegnes som en stor succes, dels fordi møderne skabte grundlag for uddybende samarbejder mellem de deltagende danske virksomheder og de to værfter, dels fordi det på længere sigt kan betyde, at der skabes en mere varig platform for øget eksport og salg af dansk maritimt udstyr og teknologiløsninger til den finske skibsbygningsindustri.

Erhvervsfremstødet til Meyer Turku og Rauma Marine Constructions forventes fulgt op i form af løbende kontakter til de to værfter samt kontakt til andre finske værfter og rederier, der kan være kommercielt interessante for danske maritime industri- og teknologivirksomheder.

Yderligere information om det maritime erhvervsfremstød i Finland og opfølgning på fremstødet kan fås ved at kontakte international chef, Klaus Rostell enten telefonisk +45 42 14 95 22 eller pr. e-mail kro@danskemaritime.dk.