Del:

EU-Kommissionen udgiver hvidbog om udenlandsk statsstøtte

 

Den europæiske brancheorganisation SEA Europe har i dag offentliggjort en pressemeddelelse om Europa-Kommissionens hvidbog om udenlandske subsidier.

Den europæiske industri i almindelighed og den maritime industri i særdeleshed er udfordret af ganske vanskelige markedsforhold globalt, som ikke mindst skyldes, at en række tredjelande yder massiv statsstøtte til deres industrier. Inden for skibsbygningsindustrien skaber støtte til værfter og udstyrsleverandører i tredjelande overkapacitet i markedet og forvridninger i form af kunstigt lave priser og svag efterspørgsel efter nye skibe og maritime underleverancer til stor skade for både de europæiske værfter, maritime udstyrsproducenter, skibsdesignere og de øvrige maritime serviceleverandører.

Den grundlæggende tese i hvidbogen er, at statsstøtte i tredjelande ofte skader konkurrence på Det Indre Marked, og Kommissionen skitserer på den baggrund tre modeller til bekæmpelse af statsstøtte i udlandet, som skader handlen og konkurrencen inden for EU:

Den første model skal straffe de virksomheder, der agerer på EU’s indre marked med statsstøtte fra tredjelande i ryggen.

Den anden model fokuserer specifikt på opkøbssituationer, hvor risikoen er, at europæiske virksomheder af en vis størrelse – ofte med strategisk rolle – bliver opkøbt af virksomheder i tredjelande på basis af statsstøtte.

Den tredje model fokuserer på offentlige udbud, og her er mekanismen den samme som for opkøb.

Europa-Kommissionens hvidbog har karakter af et oplæg, som bliver sendt i offentlig høring, hvor interessenter kan give deres holdning til kende. Fristen for bemærkninger til Europa-Kommissionen er 23. september, og Kommissionen forventes derefter at igangsætte interne overvejelser om nye tiltag til bekæmpelse af den handels- og konkurrenceforvridende statsstøtte. Europa-Kommissionen vil formentlig først kunne fremsætte forslag til ny regulering i 2021.

Den europæiske maritime industri, herunder Danske Maritime vil nøje gennemgå de skitserede modeller for at se, om modellerne er i stand til at dæmme op for den massive statsstøtte, der i sær ydes til skibsværfter og udstyrsleverandører i Asien.

SEA Europe’s pressemeddelelse kan læses her.

Hvidbogen kan læses her.