EU og Vietnam på vej med frihandelsaftale

EU og Vietnam blev den 4. august 2015 enige om principperne for en frihandelsaftale (FTA). Detaljerne er endnu ikke helt på plads, men aftalen åbner for øget handel mellem EU og Vietnam, hvilket også kan få betydning for den danske maritime industri.

Frihandelsaftalen er ifølge Europa-Kommissionen den hidtil mest ambitiøse, EU endnu har indgået med et udviklingsland. Aftalen forventes over en årrække at fjerne en stor del af tolden på varer, der handles mellem de to økonomier. 65 procent af importtold på eksport fra EU til Vietnam fjernes umiddelbart, når aftalen træder i kraft, og de resterende 35 procent udfases over en periode på ti år. Næsten al eksport af maskiner og apparater vil f.eks. blive liberaliseret fuldt ud ved aftalens ikrafttræden. Vietnam har ifølge Kommissionen som led i aftalen desuden fjernet restriktioner for, at udenlandske virksomheder etableret i Vietnam kan stå for at samle og montere bl.a. skibsmotorer.

Aftalen med Vietnam indeholde også regler, der reducerer den vietnamesiske regerings muligheder for at tilgodese statsejede vietnamesiske virksomheder i konkurrencen med udenlandske: Også muligheden for at yde statsstøtte eller på anden vis at promovere lokale vietnamesiske virksomheder på bekostning af udenlandske producenter reduceres betydeligt. Beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR) og håndhævelse af disse rettigheder i Vietnam vil tillige blive styrket som følge af frihandelsaftalen.

Vietnam er verdens femtestørste skibsbygningsnation og således et potentielt vigtigt marked for danske maritime udstyrsproducenter og skibsdesignvirksomheder. Vietnams skibsbygningsindustri og ikke mindst den førende skibsbygningsgruppe Vinashin har været betydeligt ramt af krisen på det globale skibsbygningsmarked, hvilket også har haft indflydelse på danske maritime virksomheders muligheder for at sælge og eksportere til det vietnamesiske skibsbygningsmarked. Ifølge IHS Maritimes data er skibsbygningsindustrien i Sydøstasien imidlertid i bedring, og Vietnam forventes inden for de næste tre år at være den sydøstasiatiske skibsbygger, der vil levere det største antal skibe.

Frihandelsaftalen vil sammen med en opblomstring i den vietnamesiske skibsbygningsindustri kunne åbne nye muligheder for den danske maritime industri.