Del:

Europa er fortsat det vigtigste eksportmarked for den maritime industri

 

Danske Maritime har for første gang fået udarbejdet en analyse, som belyser udviklingen i den maritime industris eksport fordelt på lande. Analysen er udarbejdet i samarbejde med COWI med støtte fra Den Danske Maritime Fond og viser, at EU eksportmæssigt udgør det største enkeltmarked for den danske maritime industri efterfulgt af Kina, USA og Sydkorea.

Det generelle billede for den maritime industrieksport viser en stigning fra 2014 til 2018, men fordelingen har ændret sig over tid. Eksporten til EU-markedet, Kina og USA er større i 2018 end i 2014, mens det omvendte billede tegner sig for Norge, Sydkorea og Japan.

Tidligere har der ikke eksisteret data for industriens eksport til enkeltlande/regioner, der gør det muligt at få indblik i størrelsen af eksporten til fx de store skibsbygningsmarkeder i Kina, Korea, Japan og EU samt udviklingen i eksporten til disse markeder. Med de nye tal bliver det nemmere at dokumentere betydningen af de enkelte områders markeder og målrette analyser af markedsudviklingen.

Der skal tages det forhold, at enkelte maritime virksomheders eksport ikke er medregnet på grund af branchekoder, men der gemmer sig en række interessante vinkler bag tallene, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

  • Helt overordnet viser tallene en fremgang for dansk maritime eksport, hvilket vi kan være stolte af, fordi ordrebeholdningen på verdensmarkedet i samme periode er skrumpet. Ergo har vi opnået en større markedsandel på et meget svært og konkurrencebetonet verdensmarked, og det er virkelig godt gået af den danske maritime industri, siger Jenny Braat.

Den danske maritime industri er først og fremmest et eksportorienteret erhverv, og eksportens andel af industriens samlede produktion ligger væsentligt over andelen for dansk erhvervsliv som helhed. Ser man nærmere på nogle af de største eksportmarkeder, er der ekstra grund til at glæde sig, siger Jenny Braat:

  • At Europa ligger i top er ikke overraskende, da det så at sige er vores udvidede hjemmemarked, og det europæiske skibsbygningsmarked har klaret sig relativt godt de senere år på grund af efterspørgslen på højt specialiserede skibe som fx krydstogtskibe.

Men jeg hæfter mig blandt andet ved tallene for Kina og Sydkorea. Kinas ordrebeholdning er faldet, og samtidig er de blevet langt mere protektionistiske – alligevel har vi øget eksporten og har dermed opnået en tydeligt større markedsandel. Det samme gør sig gældende i Sydkorea, som er verdens næststørste skibsbygningsnation, men som har været i krise og haft et stort fald i ordrebeholdning. Der er vores eksport faldet, men kun meget lidt. Så også der har vi formået at fastholde og forbedre vores position på markedet, og det er utrolig glædeligt, siger Jenny Braat.

Læs analysen og det uddybende notat her.

Fakta om den maritime industri i Danmark:

  • Den maritime industri består af skibsværfter, maritime udstyrsproducenter og forskellige tjenesteydende erhverv, fx skibsdesignere.
  • Der er danskdesignet udstyr ombord på så godt som alle skibe i hele verden.
  • Danmark har verdens 7. største maritime industri.
  • Danmark er verdens 8. største ophugningsnation.
  • Danmark er verdens 12. største skibsreparationsnation.

Fakta om Det Blå Danmark under ét, dvs. inkl. rederierne og havnene:

  • Danmark er verdens 5. største søfartsnation målt på opereret tonnage.

Eksporten i Det Blå Danmark svarer til 25,7 procent af den samlede eksport af varer og tjenester.