Del:

EU’s formandskab kalder til dialog om den maritime industri

Der skal mere fokus på industriens vigtighed for EU og i medlemslandene, forklarer Danske Maritimes administrerende direktør Jenny N. Braat. Det mener man også i EU, hvor det rumænske formandskab har inviteret til dialog om den europæiske maritime industri i Bryssel.

”Jeg er rigtig glad over, at man i EU har det fokus på den maritime industri, som jeg synes den fortjener, da de maritime virksomheder er helt væsentlige for rigtig mange af EU’s medlemsstater – ikke mindst Danmark,” fortæller Jenny N. Braat administrerende direktør i Danske Maritime. Hun er blevet inviteret til at deltage i dialogen i Bryssel i morgen tirsdag. Repræsentanter fra medlemslandene og EU samt ledende personer fra den maritime industri i Europa vil ligeledes være deltage.

Vækst og velfærd
De maritime virksomheder skaber rigtig mange arbejdspladser. Ser vi isoleret på Danmark, så sker det Ikke mindst i de dele af landet, som ellers oplever tilbagegang. Og så er langt størstedelen af medlemsvirksomhederne i Danske Maritime utrolig eksporttunge. Derved bidrager de ikke blot til de 40.000 beskæftigedes privatøkonomi. For med eksporten er industrivirksomhederne med til at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen, uddyber Jenny N. Braat.
Og netop fordi den maritime industri er så vigtig for så mange mennesker, så er EU’s initiativ noget man i brancheforeningen Danske Maritime hilser meget velkommen.

Globalisering kræver regulering
”På grund af eksporten er danske maritime virksomheder afhængige af globaliseringen. Det kræver dog, at man fra lovgivernes side sikre fælles regler for alle spillere i hele verden. Både inden for EU og internationalt. Det nytter ikke noget, at man i Danmark spænder ben for sin egen industri med overimplementering af EU-lovgivning eller at man undlader at presse på i resten af verden for fx at få andre nationer til i højere grad at tilpasse sig en mere grøn lovgivning og omstilling. Noget som vi i Danmark særligt gode til, og som ikke mindst Det Blå Danmark er noget man er førende inden for,” afslutter Braat.

Fakta
Langt de fleste arbejdspladser i den danske maritime industri ligger i de dele af landet, som ellers oplever manglende vækst. Særligt stærkt står industrien langs vestkysten og op i Nordjylland.
I Europa er ca. 900.000 beskæftigede i den maritime industri. I Danmark er tallet ca. 40.000.
Danske leverandørvirksomheder står for 7,4 pct. af Europas maritime eksport.

For yderligere oplysninger
Jenny N. Braat, administrerende direktør Danske Maritime | jnb@danskemaritime.dk | 2482 2665