Få Finansieringsportal.dk på besøg

Medlemsvirksomheder rundt om i landet vil få præsenteret Finansieringsportal.dk, som blev lanceret i maj. 1.500 brugere har allerede besøgt portalen.

Finansieringsportal.dk blev lanceret den 12. maj 2015 ved et arrangement hos MAN Diesel & Turbo. Der har siden været stor interesse om finansieringsportalen, og i løbet af den første måned har ca. 1.500 brugere, heraf mange fra udlandet, besøgt hjemmesiden.

Danske Maritime har haft møder med mange af udbyderne af finansielle ydelser. Bankerne har interesse i at benytte finansieringsportalen både til intern uddannelse og i rådgivningen af erhvervskunder. Eksport Kredit Fonden (EKF) har orienteret om finansieringsportalen på deres egen hjemmeside, og Udenrigsministeriet har inddraget portalen som værktøj for deres eksportmedarbejdere og finansrådgivere i Danmark og udlandet.

Efter sommerferien bliver der afholdt introduktionsmøder for medlemmer i Aalborg, Esbjerg, Odense og København. Her vil der være fokus på portalens værktøjer specifikt for salgs- og økonomi/finansmedarbejdere. Det første møde var planlagt i Aalborg den 17. juni 2015, men måtte aflyses på grund af en annulleret flyafgang fra København.

I det omfang det er muligt, vil Danske Maritime kunne afholde møder med de enkelte medlemsvirksomheder, hvor netop deres behov kan blive behandlet. Henvendelse til Tor Hjorth-Falsted ( thf@danskemaritime.dk).