Hjem > Nyheder > Fælles front for flere kvindelige faglærte på tværs af brancher
23. september 2021

Fælles front for flere kvindelige faglærte på tværs af brancher

Den maritime industri i Danmark har en udfordring til fælles med mange andre brancher – nemlig den store og desværre stigende mangel på faglært arbejdskraft. Derfor er der brug for at tænke ud af boksen og også på tværs af brancher overveje, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at synliggøre de utroligt mange forskellige spændende job, som venter for enden af en teknisk uddannelse.

Netop denne udfordring adresseres i projektet Boss Ladies, som Danske Maritime – og dermed den maritime industri – nu er blevet en del af. Boss Ladies har, som navnet indikerer, fokus på de unge kvinder og arbejder målrettet med at vise mulighederne, udviske fordommene og skabe interesse for at gå en teknisk vej – også hvis cpr. nummeret slutter på et lige tal.

For fælles fodslag på tværs af brancher giver en stærkere stemme, siger Cecilie Lykkegaard, vicedirektør hos Danske Maritime:

”Hvis vi ikke får talentfulde unge kvinder til i højere grad at få øjnene op for vores branche, går vi glip af en masse talent. Vi er i samme båd som flere andre industrier i forhold til den udfordring, og selv om vi i princippet kæmper om de samme unge medarbejdere, så kan vi få mere pondus ved at promovere de spændende muligheder i fællesskab. I den maritime industri har vi samtidig en vigtig opgave med at forklare, at vi ikke er en sort, men en grøn industri, og når vi længere ud med det budskab, kan vi forhåbentlig også tiltrække flere dygtige kvinder, som både kan og vil bidrage til den grønne omstilling af verdensflåden,” siger Cecilie Lykkegaard.

Boss Ladies-projektet er et forandringsprojekt, hvis formål er at fremme diversitet – både i maritime virksomheder og på de uddannelser, den maritime industri primært rekrutterer fra. Et centralt element i projektet er gøre op med forestillingen om typiske mandefag, hvilket Boss Ladies udfordrer på flere forskellige måder. Blandt andet med et ambassadørkorps af unge, kvindelige faglærte lærlinge, svende og piger på skolebænken, som tager ud på skoler og fortæller om deres fag, samt flere typer af besøg og forløb, som også skal vise, hvad det egentlig vil sige at være faglært.

Men der er fortsat meget langt imellem de kvindelige faglærte – både i den maritime industri og andre brancher. Derfor har virksomhederne en helt afgørende rolle. Kun sammen kan vi skabe forandring, fastslår Nina Groes, stifter og direktør i Foreningen Divers, som står bag Boss Ladies:

”Hos Boss Ladies ser vi virkelig frem til at starte samarbejdet med Danske Maritime. Vi har allerede stor erfaring med at arbejde strategisk med virksomheder, og vi kommer til at udvide vores indsats de kommende tre år. Vi arbejder med mere end 200 ambassadører, og vi ved, hvor vigtigt det er, at virksomhederne bakker op om kvinder i branchen. Vores ambassadører baner vejen for de kommende generationer, men det helt stort ryk kræver, at vi får virksomhederne med,” siger Nina Groes.

Arbejdet med at sikre aktiv deltagelse fra virksomhederne er nu gået i gang, og som de første har Scanel, som er specialister i avancerede elektriske løsninger, fundet to dygtige kvindelige medarbejdere til ambassadørkorpset. Disse kommer således til at være maritime rollemodeller for piger i folkeskolen, og samtidig betyder netværket til andre kvindelige faglærte også noget, fortæller Cecilie Lykkegaard:

”Desværre ved vi, at der er et stort frafald af piger på især de tekniske erhvervsuddannelser, hvor pigerne i forvejen i undertal. Derfor arbejder vi også med, hvordan vi kan skabe netværk på tværs af både virksomheder og brancher, så unge kvinder både møder rollemodeller og selv får relationer, som kan være en hjælp, hvis man føler sig lidt alene i hanegården. Det er derfor også meget positivt, at vores medlemmer prioriterer at tage aktiv del i denne indsats. At skabe ændringer på dette område er ikke nogen enkel sag. Det kræver en koordineret indsats på mange niveauer, hvor både Boss Ladies, vi og vores medlemsvirksomheder spiller en vigtig rolle for at rykke ved stereotyperne,” siger Cecilie Lykkegaard.

Danske Maritimes deltagelse i Boss Ladies er støttet af Den Danske Maritime Fond.

 

Fakta:

  • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at der i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte. Næsten halvdelen af alle medarbejdere i den maritime industri er faglærte, og branchen står således over for en stor udfordring.
  • Dertil kommer, at de hyppigst efterspurgte erhvervsuddannelser inden for den maritime industri (bl.a. skibsmontører og smede) stort set kun er repræsenteret af mænd (undersøgelse foretaget af DAMVAD for Danske Maritime og Danske Havne, 2019).
  • Endvidere viser en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder, at når de kvindelige studerende udgør minoriteten på en uddannelse, er frafaldet dobbelt så højt som hos deres mandlige medstuderende.  Samtidig kommer 13 procent af kvinderne på mandsdominerede uddannelser i skolepraktik fremfor i virksomhedspraktik (Institut for menneskerettigheder, 2020). Derfor er der behov for at udvikle tiltag, der kan bidrage til at rekruttere og fastholde piger/kvinder på de tekniske erhvervsuddannelser med relevans for den maritime industri.
  • Boss Ladies (https://www.boss-ladies.dk/) tilbyder learning labs på erhvervsskoler, besøg på folkeskoler, oplæg samt en toolbox, som indeholder undervisningsmateriale til folkeskoler, anbefalinger til indsatsområder fra erhvervsskolernes side for at få flere elever, værktøjskasse til styrkelse af arbejdet med kønsdiversitet på virksomheder og værktøjskasse til vejledning af kvindelige medlemmer i fagforeninger.
Læs mere om