Del:

Fælles og fokuseret indsats indenfor maritim forskning, udvikling og innovation er vigtigt

Danske Maritime - Jenny N Braat

ShippingLab er, med ambitiøse mål om at skabe intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner kan navigere sikkert ind i havnen og lægge til kaj i Danmark, et projekt, der binder de private og offentlige aktører i Det Blå Danmark sammen. Og det er vigtigt for den maritime industri, der er innovativ i dag. Men i den grad afhængig af også at være det i fremtiden. Den nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation er derfor noget, som danske Maritime ser frem til at støtte op om.

”Det er vigtigt, at vi i Danmark har en fælles og fokuseret indsat på forsknings-, udviklings- og innovationsområdet indenfor det maritime. I dag har vores maritime virksomheder en flot syvendeplads globalt målt på eksporten af maritim teknologi. Det er noget vi kan være stolte af, men ikke noget vi må lade os stille tilfredse med. Derfor er et projekt som ShippingLab utroligt vigtige. En fælles platform giver os en international konkurrencefordel og kan være med til at vi også fremadrettet har kompetencer og know-how om ikke bare det der sælger lige nu, men det der kommer til at blive efterspurgt i morgen,” forklarer Jenny N. Braat, der er administrende direktør i Danske Maritime.

Intentionerne bag ShippingLab er i tråd med vækstplanens vision om at styrke Danmarks position som et globalt maritimt kraftcenter, og samarbejdet vil sikre Det Blå Danmark bedre muligheder for at konkurrere internationalt på maritime løsninger, der lever op til ikke bare nuværende, men også kommende ønsker og krav inden for autonomi, sikkerhed og miljø.

”Vores nabolande investerer intensivt i forskning og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi gør det samme. De danske maritime virksomheder er også blandt de mest innovative i landet og de investerer da også kraftigt i udvikling og innovation. En rundspørge blandt vores medlemmer viser da også, at de forventer at øge investeringerne i det kommende år. Men det er en fælles opgave. Vi skal løfte i flok, hvis vi skal kunne klare os globalt. Og inden for det maritime, så er et globalt udsyn afgørende. Derfor er samarbejder mellem det private og offentlige, som med ShippingLab, afgørende for at vi kan sikre den danske styrkeposition,” afslutter Braat.

Fakta om ShippingLab

  • ShippingLab er et fælles industri initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
  • Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen
  • Projektet er inddelt i tre fokusområder: Digital Ship Operations, Autonomy & Decarbonization
  • ShippingLab kommer til at køre i tre år og skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
  • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
  • Det samlede budget er 87 mio. kr.

For yderligere informationer
Jenny N. Braat, adm. direktør Danske Maritime jnb@danskemaritime.dk | 24 82 26 65

Fælles pressemeddelelse
Læs den projektets officielle pressemeddelelse her.