Finanslov: Giv maritime montører samme status som søfolk

Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Regeringen har vist glemt den maritime montørordning i det forslag til finanslov, som netop er fremlagt.

Vi har i flere år bedt om, at maritime montører får samme status som sejlende søfolk. Så sent som i sommer var der bred opbakning til en ordning blandt Folketingets tre største partier.

Derfor må det være en smutter, at ordningen ikke er nævnt i regeringens forslag til finanslov. For det haster og er mere vigtigt end nogensinde. Maritime virksomheder mister ordrer, jobs og konkurrenceevne, når de ikke kan sende danske specialister ud på skibene og opsuge viden til brug for den helt afgørende innovation hjemme i virksomhederne.

Danske Maritime foreslår en ny smal montørordning for danske virksomheder, der kun omhandler servicering og arbejder på sejlende skibe, ikke arbejder på udenlandske værfter.

Ordningen skal gøre det muligt for danske maritime virksomheder at udsende montører fra Danmark i stedet for fra virksomheder i andre lande.
En helt ny analyse blandt Danske Maritimes medlemmer, der ligger til grund for forslaget, viser, at en maritim montørordning inden for et år vil betyde op mod 350 nye fuldtidsansatte montører blandt medlemsvirksomheder samt næsten et halvt hundrede afledte jobs i virksomhederne, som samlet vil opnå en øget omsætning på 245 millioner kroner.

Omregner vi det til runde tal for hele den maritime industri i Danmark, betyder det over 700 nye jobs og en meromsætning på omkring en halv milliard kroner.

Hvis ikke Folketinget vedtager en maritim montørordning, vil det koste både tabte kontrakter og arbejdspladser samt manglende innovation i en maritim industri, der internationalt står foran et vækstboom med nye skibe og opgraderinger af sejlende skibe