Del:

Finanslov med gode maritime takter

Af adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime

Finansloven for 2018, som blev indgået fredag aften, indeholder gode initiativer, som kan medvirke til at styrke den maritime industri.

Den maritime industri, der rundt om i landet beskæftiger omkring 40.000 ud af de i alt 100.000 ansatte i Det Blå Danmark, vil i fremtiden opleve markant mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft, hvis ikke der handles nu.

Danske Maritime finder det derfor glædeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil bekæmpe illegal arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det er dog vigtigt, at det ikke besværliggør hverdagen for de mange maritime virksomheder, som benytter lovlig udenlandsk arbejdskraft. Det er nødvendigt for mange erhverv i dag.

Jeg er ligeledes glad for, at Finansloven for 2018 ligger helt i tråd med den nyligt vedtagne erhvervs- og iværksætterpakke, som ligeledes på flere punkter tilgodeser de blå erhverv, blandt andet med en maritim montørordning.

Nu håber jeg blot, at det nyligt indgåede forsvarsforlig for 2018-2023 fortsætter de gode takter og sikrer, at man benytter forsvarets offentlige udbud af skibe til at fastholde og udvikle danske kompetencer inden for den maritime industri. Og det både gennem vedligeholdelse og reparationsarbejder samt inden for forskning, udvikling og innovation.