Hjem > Nyheder > Fjernelse af anlægsloftet kan også blive til gavn for den maritime industri
27. marts 2020

Fjernelse af anlægsloftet kan også blive til gavn for den maritime industri

27. marts 2020

Regeringen har valgt at suspendere det aftalte anlægsloft for 2020 på grund af coronakrisen. Formålet er at styrke dansk økonomi og afværge fyringer. Kommunernes Landsforening vurderer, at der alene i kommunerne kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 milliarder kroner.

Danske Maritime hilser det nye politiske tiltag velkommen. Det er helt i tråd med Danske Maritimes eget forslag til det offentlige, og vi er nu gået i dialog med alle relevante kommuner for at sikre, at dette også kommer den maritime industri til gode.

  • Det er helt afgørende at få kommunikeret meget tydeligt, at dette også gælder reparation og forbedring af de kommunal ejede skibe – det vil sige både færger og andre skibe. For mange kommuner har den maritime industri meget stor betydning, og uanset om der er tale om kommuner med færger, værfter eller leverandører af maritimt udstyr, haster det med at få fremrykket alle relevante opgaver, siger Jenny Braat, administrerende direktør hos Danske Maritime.

Det samme gælder for alle de skibe, som Staten råder over, fx krigsskibe, hjemmeværnsfartøjer, lodsbåde og miljøskibe. I alt har offentlige myndigheder mere end 150 fartøjer.

  • I går talte Regeringen om mulighederne i kommunerne, men vi må ikke glemme de ting, som Staten selv kan bidrage med. Udover almindelig service og vedligeholdelse, så synes jeg, at alle offentlige myndigheder med skibe skal tænke den grønne agenda ind i det her. Mange ældre skibe kan gøres langt mere klima- og miljøvenlige med nogle af de mange gode, danske tekniske løsninger, som vi har på hylden. Hvis ikke nu, så ved jeg ikke, hvornår det gode tidspunkt til miljøforbedrende tiltag er, siger Jenny Braat.

Danske Maritime har i denne uge foretaget en undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne om coronakrisens indvirkning på deres forretning, og mere end halvdelen af virksomhederne forventer, at de på trods af gode hjælpepakker vil være nødt til at afskedige en betydelig del af medarbejderskaren.

  • Derfor gælder det om at reagere hurtigst muligt. De offentlige myndigheder både kan og bør hjælpe de mange, truede danske værfter og maritime udstyrsproducenter, hvor der netop nu opstår ledig kapacitet. Man hører mest om anlægsprojekter med renovering af skoler og veje og den slags, men den maritime industri har stor betydning i rigtig mange kommuner, og uden en hjælpende hånd, kan det få voldsomme negative konsekvenser for både branchen og lokalsamfundene, siger Jenny Braat.

Danske Maritime har ligeledes rettet henvendelse til de ministerier, som råder over skibe, og følger de politiske tiltag tæt.

For yderligere oplysninger:
Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime, jnb@danskemaritime.dk, tlf. 24 82 26 65

Læs mere om