Del:

Fokus på maritimt samarbejde på tværs af Skagerrak

Skagerrak Business Summit 2018

Sidste uge blev der afholdt Skagerrak Business Summit i Hirtshals, hvor danske og norske erhvervsfolk inden for bl.a. det maritime blev samlet for at styrke handelsrelationerne på tværs af Skagerrak. Danske Maritime deltog ligesom flere af Foreningens medlemsvirksomheder også var her

Samarbejdet er godt mellem Norge og Danmark. Og ved sidste uges Skagerrak Business Summit var det et faktum, der blev understreget af begge landes ambassadører.

Den norske ambassadør Aud Kolberg og Danmarks ambassadør i Norge, Jarl Frijs-Madsen, holdt oplæg for deltagerne om udviklingen af handelsrelationerne mellem vores lande. Oplæg, der understregede vigtigheden af samarbejde imellem vores to maritime nationer og ikke mindst.

Disse indledende oplæg dannede en god ramme for dagen, som fortsatte med bl.a. oplæg af Danske Maritimes administrerende direktør Jenny N. Braat, der fortalte om den europæiske maritime industri, de internationale markeder, styrkepositionerne og ikke mindst mulighederne der ligger foran en videnstung og udviklet eksportindustri som den danske.

Desuden var Foreningens tekniske chef Valdemar Ehlers ordstyrer i forbindelse med indlæg og debat om landstrøm og elektrificering af skibe og andre fartøjer. Områder der i øjeblikket fylder meget i arbejdet for at gøre skibstrafik endnu mere bæredygtig. Generelt blev det understreget, bl.a. af Frijs-Madsen, at maritim miljøteknologi er et område, hvor Norge er et særdeles interessant eksportmarked for den danske maritime industri.

Arrangementet havde fokus på at styrke handelsrelationerne på tværs af Skagerrak.

Fik du ikke mødt os, men vil gerne høre mere om Danske Maritime, så er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores arbejde for den maritime industri.