Del:

Fokusmøder 9. og 10. april om at få maritime styrkepositioner i spil

Danmark har mange maritime højborge, hvor søfart og den maritime industri er afgørende for lokalsamfundets velstand. Det gælder blandt andet Esbjerg, Frederikshavn og Svendborg, som den 9. og 10. april danner ramme om debatter om maritim vækst, hvilket hilses velkomment af borgmesterkontoret.

Der er ingen tvivl om, at havnene, søfolk, rederier og maritim industri er nærværende i både Esbjerg, Frederikshavn og Svendborg Kommune. Det er tre af de kommuner, hvor netop Det Blå Danmark er en væsentlig bidragsyder til vækst og velstand, og hvor man derfor har øje for, om udviklingen er rigtig i erhvervets rammevilkår. Derfor skaber den positive, politiske modtagelse af de væsentligste elementer af regeringens vækstudspil også glæde i Esbjerg.

”Det er godt, at der landspolitisk er bred opbakning til vækst i Det Blå Danmark. Man skal ikke være længe i Esbjerg for at se, at netop det erhverv er afgørende for os her i kommunen, og derfor glæder det mig, at der sættes handling bag regeringens vækstudspil fra januar”, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Netop det at Det Blå Danmark spiller en afgørende rolle i alle de tre kommuner er også begrundelsen for, at Danske Maritime og Danske Rederier har valgt netop de tre steder til en række af maritime debatter den 9. og 10. april. For selv om værdiskabelsen rækker meget længere ud i landet, så er der ingen tvivl om, at de maritime højborge er centrale for Det Blå Danmarks fortsatte vækst. Her spiller både virksomhedernes udvikling og uddannelse af de rette folk til at bemande virksomhederne ind, som det gælder i Frederikshavn:

”Maritim vækst er noget, som i den grad gavner bredt i landet. For Frederikshavns vedkommende har vi en stærk maritim klynge med masser af jobs, som er afgørende for kommunen, og så er vi rammen for uddannelsen af rigtig mange dygtige folk til hele Det Blå Danmark på MARTEC, ” siger Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune, som ser frem til at tale om mulighederne for maritim vækst den 10. april på netop MARTEC.

Det er ikke tilfældigt, at det er de maritime højborge, som danner rammen om de maritime debatter, fortæller Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier:

”Der har været lydhørhed på tværs af partiskel, når vi har spurgt lokale politikere fra de regionale styrkepositioner, om de vil debattere maritim vækst de her dage. Jeg tror ganske enkelt, at man godt kender til vigtigheden af de maritime erhverv for lokalsamfundet, og derfor er der også en bred erkendelse af, at diskussionen er vigtig”, siger Jakob Ullegård.

Det er henholdsvis SIMAC i Svendborg og Esvagt i Esbjerg, som den 9. april danner rammen om debatter, og den 10. gælder det så MARTEC i Frederikshavn. Alle er det steder, hvor Det Blå Danmark samlet set står stærkt, og derfor er det vigtigt.

”Det betyder noget lokalt, om de nationale rammevilkår er gode. Om det er CC Jensen i Svendborg, Viking Life-Saving Equipment i Esbjerg eller MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn, så er mange elementer i vækstplanen, herunder fx en maritim montørordning, nabotjek, samt fokus på forskning, udvikling og innovation, vigtige for de videre muligheder. Derfor ser jeg frem til, at vi sætter den videre vej frem til debat, så betydningen bliver tydelig både lokalt og op imod Folketinget”, siger Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime.

Programmerne for de tre debatter med både lokale borgmestre, maritime virksomheder, rederier og lokale politikere kan ses på nedenstående links, og det er gratis at lave den nødvendige tilmelding.

Fokusmøde i Svendborg 9. april kl. 10 – 12

Fokusmøde i Esbjerg 9. april kl.14.30 – 16.30

Fokusmøde i Frederikshavn 10. april kl.10 -12