Del:

For få nye ordrer – den maritime industri er udfordret

 

Siden coronakrisen ramte landet, har Danske Maritime været i tæt dialog med sine medlemmer. For tredje gang har foreningen nu lavet en rundspørge for at belyse, hvordan krisen påvirker virksomhederne, og også den nye undersøgelse giver grund til alvorlig bekymring.

Undersøgelsens første spørgsmål er: Hvor langt ud i fremtiden rækker jeres nuværende ordrebog? Og svarene er langtfra opløftende.

Hos knap 18 pct. er ordrebogen tom, knap 29 pct. kan kun se tre måneder frem, knap 27 pct. kan se op til ni måneder frem, og kun knap 27 pct. har ordrer udover de ni måneder.

– Tallene ser desværre ud, som jeg havde frygtet, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime. – Der er tale om ordrebøger, som rækker markant kortere ud i fremtiden, end hvad vi normalt kender til. Der kan selvfølgelig være forskel mellem de forskellige typer af virksomheder, men dette samlede billede er meget usædvanligt og virkelig bekymrende.

Danske Maritime har vedholdende mindet Folketinget om, at coronakrisen for eksportvirksomheder blive langt mere langstrakt end de nuværende nationale udfordringer. Derfor er det for den maritime industri vigtigt med en langsom og gradvis udfasning af hjælpepakkerne, og der er fortsat brug for diplomatisk bearbejde for at få hele verden genåbnet hurtigst muligt for personer, som har brug for at rejse for at kunne passe deres arbejde. Men samtidig skal der tænkes i nye baner i Danmark, understreger Jenny Braat:

– Der er nogle ting, som jeg vil sige, nærmest står og blinker med rødt. Danske virksomheder skal sikres en ordentlig eksportfinansiering, så de kan konkurrere på lige vilkår, og det skal gøres billigere at sende medarbejdere ud i verden – for eksempel ved hjælp af skattefradrag. Konkurrencen i den maritime branche er på verdensplan utroligt hård, og vi skal som samfund gøre, hvad vi kan for, at Danmark ikke mister vigtige markedsandele og i kølvandet på det tusindvis af arbejdspladser.

De næste spørgsmål i undersøgelsen handler om opkvalificering og viser tydeligt, at virksomhederne netop nu forsøger på at tænke i nye baner og er meget interesserede i at få opkvalificeret og videreuddannet medarbejdere på alle niveauer – også med henblik på at undgå fyringer. Særligt indenfor hele det digitale felt og indenfor innovation ser virksomhederne et behov for at lære nyt.

– Det er noget, vi hos Danske Maritime i forvejen har et stort fokus på, og som vi meget gerne vil understøtte i endnu højere grad. Der er ingen tvivl om, at man mange steder kan styrke sin kerneforretning med en stærkere digital forståelse. Der er en stigning i brugbare datamængder og automatisering, og jo mere effektivt, man formår at bruge de nye muligheder, jo stærkere konkurrenceevne. Og så er der innovation og entreprenørskab, som jo er blevet mere vigtigt end nogensinde før. Jo mere nytænkning, jo større chancer for nye forretningsområder. Så det skal man forstå at dyrke, og netop dét fokus er også utrolig vigtigt, siger Jenny Braat.

Link til Survey 3 blandt Danske Maritimes medlemmer.

For yderligere oplysninger:
Jenny Braat
adm. direktør
Danske Maritime
jnb@danskemaritime.dk
tlf. 24 82 26 65