Del:

Fortsat tæt samarbejde på det maritime område mellem Indonesien og Danmark

Visit indonesisk ambassadør Muhammad Ibnu Said

Danske Maritime kan melde om et godt og udbytterigt møde, som bekræftede det allerede tætte samarbejde mellem Danmark og Indonesien på det maritime område

Indonesien er et vigtigt marked for den danske maritime industri, ikke mindst fordi Indonesien lægger stor vægt på at blive en førende maritim nation i Østasien, og fordi landet er et stort ø-rige.

Den indonesiske regering har i de senere år sat stor fokus på at udvikle den maritime sektor, herunder også inden for fiskeri og søværn.

Dansk maritimt udstyr, teknologier og designløsninger kan på grund af deres høje kvalitet, og fordi danske maritime virksomheder fokuserer på miljøvenlige maritime løsninger og høj maritim sikkerhed, bestemt være med til at opfylde Indonesiens ambitioner inden for udbygning af maritim infrastruktur og inden for mere avanceret skibsbygning.

På mødet deltog ud over ambassadør Muhammad Ibnu Said også ministerråd Widhiastono, andensekretær Martin S. Madyantoro samt, fra Danske Maritime, administrerende direktør Jenny N. Braat og international chef Klaus Rostell.