Del:

”Fremtidens Maritime Håndværker” til uddannelsesaftner i Nordsjælland

I regi af projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” har Danske Maritime for andet år deltaget i uddannelsesaftner for elever i 8.-9. klasse og deres forældre, hvor de bliver præsenteret for forskellige ungdomsuddannelser.

UU Sjælsø, der dækker en række nordsjællandske kommuner, havde inviteret projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” for, at vi kunne fortælle om uddannelse og jobs i den maritime industri. Nordsjælland, hvor UU Sjælsø står for vejledningen af de unge, er kendetegnet ved den laveste søgning på erhvervsuddannelserne. Det var en oplagt chance for Danske Maritime at være til stede og møde de unge og deres forældre til en snak om uddannelse og fremtid – og udfordre dem lidt i deres tankegang.

”Det overvejende flertal af unge og deres forældre, som kommer til disse aftner i Nordsjælland, har allerede besluttet sig for gymnasiet. Vi er der derfor for at udfordre dette valg, og fortælle om de mange andre muligheder en erhvervsuddannelse giver. Vi taler med dem om, at samfundet har brug for dem, der kan noget med deres hænder. Ligesom at vi beroliger forældrene med, at man sagtens kan videreuddanne sig med en erhvervsuddannelse som udgangspunkt. Det er dog tankevækkende, hvor lidt de unge og deres forældre ved om håndværksfagene”, siger projektleder Marianne Eltong Gade, Danske Maritime.

Mange har fordomme om erhvervsuddannelser – især forældre. De er bekymrede for kvaliteten af uddannelserne og for, at man ikke kan få praktikplads. Det billede er genkendeligt for de fleste, og det er vores primære opgave at få fortalt en anden historie. Det gør vi blandt andet ved at have inspirerende historier om medarbejdere i den maritime industri, som kan berette om, hvordan deres faglærte uddannelse har haft en positiv effekt på deres videreuddannelsesmuligheder og nuværende karriere”, siger maritim lærlingekoordinator Jo Dietrich fra projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” i Danske Maritime.

Samarbejdet med UU centrene er ganske centralt for at nå eleverne i 8.-10. klasse, da det er vejledere fra UU, der via forskellige tiltag skal sørge for at flertallet af unge kan blive erklæret uddannelsesparate og dermed selv kunne vælge en ungdomsuddannelse. Ca. 75 % af en ungdomsårgang erklæres uddannelsesparate, mens de resterende skal klædes på ved hjælp af brobygningsforløb i virksomheder og på erhvervsskoler.

Læs mere om vores øvrige uddannelsestiltag:
CPH Skills
Fremtidens Maritime Håndværker
World Careers

Hvis du vil vide mere, kontakt gerne Danske Maritime, projektleder Marianne Eltong Gade, mobil 42 14 95 26 eller maritim lærlingekoordinator Jo Dietrich, mobil 42 14 95 20.