Hjem > Fremtidens Maritime Håndværker

Fremtidens Maritime Håndværker

Sigtet med projektet Fremtidens Maritime Håndværker er at få flere unge ind på de tekniske erhvervsuddannelser, som den maritime industri især benytter medarbejdere fra. Udover Danske Maritime deltager Maritime Development Center (MDC), Technical Education Copenhagen (TEC), NEXT – Uddannelse København, Københavns Erhvervsakademi (KEA) og SIMAC. Projektet løber i tre år frem til udgangen af 2018 og er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden via Vækstforum Hovedstaden.

Et væsentligt fokus i projektet er at skabe flere praktikpladser i den maritime industri. Danske Maritime har derfor i regi af projektet ansat en maritim lærlingekoordinator, som blandt andet fokuserer på at etablere samarbejder om praktikpladser, uddannelser, deleordninger m.v. mellem virksomheder og relevante erhvervsskoler på Sjælland.

I tillæg til de traditionelle praktikpladsaftaler, som projektet sigter mod at skabe mange flere af arbejdes der også med etablering af deleordninger for lærling. Delelærlingen vil kunne tilegne sig en bred pallette af maritime kompetencer. Det er tanken at etablere flere delordninger som et supplement til de traditionelle praktikpladser.

I efteråret 2016 udkom rapporten ’Fremtidens faglærte til den maritime industri’ i regi af projektet Fremtidens Maritime Håndværker. Rapporten byggede på en kortlægning og analyse af den maritime industri, herunder kompetencer og praktikpladssituationen. Analysen beskriver den aktuelle situation i den maritime industri og giver pejlinger på aktuelle trends og udviklingstendenser. Rapporten kan ses som en form for baselinemåling for projektet.

Rapporten giver følgende hovedkonklusioner:

1) Efterspørgslen efter faglærte til den maritime industri forventes at stige i fremtiden, og der forventes en øget efterspørgsel efter kompetencer inden for programmering af styresystemer, CNC-maskiner og robotter.

2) Virksomhederne stiller stadigt højere krav til deres faglærte. Ud over at være teknisk dygtige skal de faglærte have kompetencer inden for samarbejde, sprog, projektledelse, it og salg. Herudover skal de faglærte være fleksible i forhold til deres egne kompetencer og faggrænser og i forhold til arbejdstider og -steder. Det tegner et billede af, at ’den globale håndværker’ bliver stadig mere efterspurgt, hvilket igen fordrer, at der tiltrækkes flere dygtige unge til erhvervsuddannelserne.

3) Øget samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler. Flere virksomheder efterspørger efteruddannede på det maritime område, men også maritime toninger af eksisterende erhvervsuddannelser, ligesom nye fagligheder eller fagområder på det maritime område bliver efterspurgt. I det hele taget går det igen hos virksomhederne, at ’vi skal blive bedre til at fortælle den gode historie om industrien’.

4) Virksomhederne mangler kendskab til EUX – eller er tøvende i forhold til at ansætte EUX-elever. EUX har siden 2013 gjort det muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Uddannelsen synes umiddelbart at være et godt bud på en løsning af virksomhedernes efterspørgsel efter ’globale håndværkere’ og teknisk faglærte med stærkere boglige kompetencer. Flere andre brancher er målrettet begyndt at rekruttere EUX-elever inden for bestemte uddannelser til deres virksomheder.

5) Potentialet for at styrke lærlingeindsatsen i den maritime industri er til stede.

Virksomhederne er overordnet set positive i deres vurdering af det at have lærlinge. Der er imidlertid en del af de adspurgte, der mener, at det kan være en udfordring at have unge lærlinge ansat. Et gennemgående forhold er generationsforskelle, som vurderes at være et centralt opmærksomhedspunkt. Generation Y og Z er vokset op med digitale løsninger og teknologier, hvilket giver dem nogle stærke kompetencer, men de stiller også krav til arbejdspladserne i forhold til rummelighed og sociale aspekter. Nogle virksomheder vælger at ansætte voksenlærlinge, så deres medarbejderstab er mere ensartet.

Se Fremtidens maritime håndværker endelig rapport oktober 2016

Besøg Fremtidens Maritime Håndværkers hjemmeside

Maritim lærlingekoordinator
I regi af projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker”  har Danske Maritime ansat en maritim lærlingekoordinator, da et væsentligt fokus i projektet er at etablere flere praktikpladser i den maritime industri. Den maritime lærlingekoordinator arbejder blandt andet med at etablere samarbejder om praktikpladser, uddannelser, deleordninger m.v. mellem virksomheder og relevante erhvervsskoler på Sjælland.

Se flyer: “Region Hovedstaden – Delelærlinge i rotation i industrien” 

DM i Skills
Sammen med World Careers og projektet Fremtidens Maritime Håndværker har Danske Maritime deltaget i Copenhagen Skills og DM i Skills for at gøre unge og deres forældre opmærksomme på de mange spændende uddannelses- og jobmuligheder, der findes i Det Blå Danmark.

 

 

Projektet Fremtidens Maritime Håndværker har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet analysen:
Fremtidens faglærte til den maritime industri Kortlægning og analyse af industri, kompetencer og praktikpladssituation

 

Opdatering

Der er nu blevet udarbejdet en infografik, for at gøre projketet nemmere at gå til for eksterne interesserede. Herpå finder du blandt andet links til VR-videoer med præsentation af fagene.

Fremtidens Maritime Håndværker