Hjem > Nyheder > Friskere luft til søs
11. september 2019

Friskere luft til søs

11. september 2019

De seneste år har forureningen fra den globale skibsfart været under lup til mange internationale forhandlinger. Nødvendigheden af en mere miljøvenlig skibsflåde bliver mere og mere tydelig, men hvordan gør man det attraktivt for branchen at tænke i mere grønne baner, og hvad findes der af muligheder?

Svarene på det vil de maritime producenter, rederier, myndigheder og havnene gerne bidrage til. Parterne har en stærk fælles interesse i at skabe flere grønne incitamenter indenfor skibsfarten for at fremtidssikre branchen, bidrage til det globale behov for mindre forurening og sikre, at der i sidste ende træffes de rette politiske beslutninger.

Derfor mødtes parterne i dag til en velbesøgt innovationsworkshop med fokus på ren luft-teknologier til skibsfarten, Luftvisionen og det fælles ønske om at blive stærkere sammen gennem endnu flere tværgående samarbejder. Hos Danske Maritime, som lagde hus til arrangementet, peger administrerende direktør Jenny Braat på vigtigheden af helt generelt at understøtte den innovation, der skal cementere Danmark som førende i ren luft-teknologier, og som kan gøre en markant forskel i det globale klimaregnskab.

  • Vi kan ved at nedbringe den globale CO2-udledning for søfarten med blot 10 % alene med dansk udstyr bidrage med en større reduktion af CO2 end den samlede danske CO2-udledning per år. Derfor er det helt afgørende at fokusere på forskning, udvikling og innovation af udstyr til skibe. Vi er førende i verden, og det skal vi meget gerne blive ved med at være. Det sker gennem innovation, som bidrager til markant globale forbedringer af klima- og miljøudfordringerne og samtidig bidrager til vækst og velfærd i Danmark, og, siger Jenny Braat.

En af oplægsholdere var Jesper Steenbuch, direktør i Exilator som producerer katalysatorer til yachts og mindre færger, der både reducerer forurening og støj fra motorerne. Det er vigtigt at tænke kreativt og tværgående, når man taler om grønne incitamenter, mener han:

  • Der er virkeligt mange interessenter i søfart, som kan have et vidt forskelligt afsæt for at ønske mindre forurening fra et skib. I havnen spiller både røgen og støjen en rolle lokalt, mens det for ejere og operatører primært handler om økonomi, lovgivningsmæssige krav og for eksempel også mulige sygedage på grund af den forurening, medarbejderne indånder… Men det er helt afgørende, at man ikke sidder og venter på, at andre går forrest. Det er et fælles ansvar at finde fælles løsninger, og vi kan ikke vente på lovgivningen, siger Jesper Steenbuch.

Et af de højaktuelle emner er den forurening, som blandt andet krydstogtskibe udleder, når de ligger i havn. Det gør de typisk 40 % af tiden, så det har stort potentiale at få slukket motorerne. Virksomheden PowerCon er specialister i landstrøm, og medejer Peter C. Knudsen beskrev, hvilke muligheder der er for at få en langt mere effektiv strømforsyning på havnene. I den sammenhæng kan Danmark lære af både svenske og norske erfaringer:

  • Potentialet for udbredelse af landstrøm er meget stort. Transportsektoren generelt er meget interesseret i eldrift, og det er en god forretning af købe el fra land i forhold til at have motorerne kørende. Norge har de sidste tre år bygget over 100 anlæg til alt fra fiskeskibe, færger og offshore fartøjer. Først med stor statsstøtte, men nu er det blevet rentabelt at installere. Så Danmark både kan og bør følge trop og sikre, at den grønne strøm fra blandt andet vindmøller også når frem til skibsfarten, siger Peter C. Knudsen, som også kom ind på muligheder for opladning af helt eller delvist eldrevne fartøjer.

Blandt de øvrige oplægsholdere var også Michel van der Linden, der som formand for Færgesekretariatet belyste de særlige udfordringer, der knytter sig til besejling af øerne har. For eksempel at det vil være en fordel med en vis standardisering af nye færger, så udviklingen kan ske på tværs af kommuner.

Workshoppen var arrangeret som et samarbejde mellem parterne bag Luftvision, dvs. Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Miljøteknologi, Danske Maritime, DAPO, Dansk Industri og Danske Rederier. Der vil nu blive arbejdet videre med de idéer, som i dag blev debatteret.

Læs mere om