Del:

Fuldt hus til Danske Maritimes årsmøde

Tæt på 100 mennesker med interesse for den danske maritime industri er i dag samlet i MAN Diesel & Turbos medarbejderhus i København, som danner den fysiske ramme om Danske Maritimes årsmøde 2013.

Arrangementet afholdes i forlængelse af Danske Maritimes ordinære generalforsamling, og det er første gang, at Foreningen inviterer til årsmøde på denne måde. Det er Foreningens formand, adm. direktør i MAN Diesel & Turbo Thomas S. Knudsen, der byder velkommen til dagen, der byder på en række spændende indlæg fra repræsentanter for maritime virksomheder og myndigheder samt fra markedseksperter og politikere.

Danske Maritime ønsker med dagens arrangement at skabe fokus på den danske maritime industri. “Vi har valgt at holde et arrangement, der fokuserer på, hvad den danske maritime industri kan og vil – og ikke mindst hvad der skal til, hvis erhvervet skal øge sine muligheder for vækst”, siger adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat.

“Danske Maritime repræsenterer et erhverv, der beskæftiger 30.000 personer direkte og yderligere 20.000 personer indirekte. De danske maritime virksomheder er verdensførende inden for mange områder, og med deres højteknologiske og grønne løsninger er de med til at sætte dagsordenen for, hvad der kan lade sig gøre inden for skibsbygning globalt. Det er en position, vi skal fastholde og styrke”, fortsætter Jenny N. Braat, og slår fast: “Det kræver dog, at vi får skabt nogle bedre rammebetingelser for de danske maritime industrivirksomheder, og vi håber, at dagen i dag vil være med til at skabe fokus på de arbejdsvilkår, erhvervet har behov for”.

Noget, der ligger højt på Danske Maritimes ønskeliste, er etableringen af en maritim montørordning. “En maritim montørordning, der sidestiller rejsemontører skattemæssigt med søfarende, vil øge de danske maritime virksomheders konkurrenceevne betragteligt. Allerede på kort sigt vil ordningen kunne skabe 5.500 nye job, og ordningen vil meget hurtigt være overskudsgenererende for staten. Så etableringen af den kan faktisk ikke gå for hurtigt”, mener Jenny N. Braat.

Efter en dag, der også byder på en politisk paneldebat med deltagelse af Karin Gaardsted (S), Ole Sohn (SF), Preben Bang Henriksen (V) og Lene Espersen (KF), rundes Danske Maritimes årsmøde af med en middag i MAN Diesel & Turbos medarbejderhus, hvor erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen er blandt de ca. 40 middagsgæster.