Hjem > Nyheder > Gavekort til oplevelser til ansatte kan nu gives skattefrit
26. marts 2021

Gavekort til oplevelser til ansatte kan nu gives skattefrit

En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie. Skattefriheden betyder, at arbejdsgiveren og den ansatte ikke skal indberette beløbet.

Et gavekort kan ofte anvendes til meget forskelligt og bliver derfor i praksis sidestillet med kontanter. Det betyder, at et arbejdsgiverbetalt gavekort bliver skattepligtigt uanset værdien. Et gavekort med begrænset anvendelsesmulighed, dvs. til få, konkrete ting, og som ikke kan ombyttes til kontanter som fx elektroniske gavekort er dog omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.200 kr.

Efter de allerede gældende regler er der således mulighed for, at en ansat kan få et gavekort på op til 1.200 kr. skattefrit. Det er dog en betingelse, at beløbsgrænsen på 1.200 kr. ikke bliver overskredet pga. andre mindre personalegoder, som den ansatte får i årets løb.

Den nye regel om oplevelsesgavekort betyder, at der ud over de allerede gældende muligheder for at få skattefrie goder fra arbejdsgiver i 2021 også er mulighed for skattefrit at få arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser på en værdi op til 1.200 kr. Det kan være til fx restauranter, museer, forlystelsesparker og hoteller.

Hvornår er oplevelsesgavekort skattefrie efter den nye bestemmelse?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før et gavekort er omfattet af den nye regel:

  • Gavekortet skal være givet i et ansættelsesforhold.
  • Gavekortet skal være til en eller flere oplevelser; se eksempler nedenfor.
  • Oplevelsen skal foregå i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.
  • Gavekortet skal være givet i 2021. Det har derimod ikke betydning, hvornår gavekortet bliver brugt.
  • Værdien af et eller flere oplevelsesgavekort fra en eller flere arbejdsgivere til den samme må ikke overstige 1.200 kr. i 2021.

Skattefri oplevelsesgavekort kan bl.a. omfatte:

  • Overnatninger på bl.a. hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller og campingpladser inkl. mad, drikkevarer og andre ydelser inkluderet i overnatningsprisen.
  • Mad og drikkevarer til nydelse på en restaurant, café eller lignende.
  • Mad og drikkevarer to go.
  • Adgangsbilletter til forlystelsesparker, zoologiske haver og i kulturlivet.

Hvornår gælder den nye regel?

Den nye regel om skattefritagelse for gavekort på op til 1.200 kr. til oplevelser gælder for 2021. Det betyder, at den har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021. Hvis arbejdsgiveren i starten af 2021 har givet ansatte gavekort til oplevelser, dvs. inden bestemmelsen blev indført, skal arbejdsgiveren rette de tidligere indberetninger, så de ansatte ikke beskattes af værdien af det skattefri gavekort.

Læs mere om bagatelgrænsen i den juridiske vejledning hos Skat her.

 

Læs mere om