Del:

Gode takter i ny politisk aftale

 

Der er gode takter i den nye politiske aftale ’Retfærdig retning for Danmark’, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten indgik sent tirsdag aften, mener Danske Maritime.

Adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat glæder sig over, at det er lykkedes Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen at samle de fire partier i en aftale, som fokuserer på flere elementer med stor betydning for ikke mindst den maritime industri. Det gælder fx inden for grønne og bæredygtige løsninger, ligesom uddannelse samt arbejdsudbud er blandt de temaer i aftalen, som brancheorganisationens adm. direktør fremhæver.

”Det er positivt, at den nye aftale er ambitiøs på klimaområdet, og at den samtidig slår fast, at det kræver politisk vilje, hvis det fremsynede danske erhvervsliv fortsat skal tage chancer og gå forrest. Jeg ser frem til, at den politiske vilje også omsættes til konkret politisk handling. Særligt er der behov for en indgående og vedvarende indsats inden for forskning, udvikling og innovation, hvis vi for alvor skal gøre en forskel på den globale klimadagsorden. Og her er det maritime område et særlig vigtigt fokusområde”, mener Jenny N. Braat.

Over 80 % af verdenshandlen transporteres ad søvejen, og dermed er der et enormt potentiale i at udvikle stadigt grønnere og mere bæredygtige teknologier til skibe. På netop dette område har Danmark en helt unik chance for at gøre en stor forskel globalt, eftersom danske maritime virksomheder ikke blot er verdensførende inden for en lang række grønne maritime teknologier, men også leverer løsninger til hele verdensflåden. Det kræver bl.a. investeringer i forskning, udvikling og innovation, hvis denne position skal fastholdes og udvikles.

”Danske Maritime ser også gerne, at regeringen sætter skub i det internationale arbejde med grøn handelsliberalisering, da eksport af grønne og klimavenlige maritime teknologier og løsninger er en af den danske maritime industris absolutte styrkepositioner. En liberalisering af handlen globalt for sådanne teknologier vil gavne ikke kun miljø og klima, men også vækst og beskæftigelse i Danmark”, supplerer Jenny N. Braat.

Jenny N. Braat er samtidig glad for, at der er fokus på uddannelse og på øget arbejdsudbud i aftalen – begge er væsentlige elementer for et styrket dansk erhvervsliv, herunder ikke mindst den maritime industri.

”Det er af stor betydning for Danmark, at den maritime industri styrker sin internationale konkurrenceevne. Jeg ser derfor frem til et godt og nært samarbejde med regeringen og med resten af det nyvalgte danske folketing inden for alle de områder, der har relevans for den danske maritime industri, og hvor vi kan bidrage positivt til Danmarks fortsatte udvikling.”, tilføjer Jenny N. Braat.

Om Danske Maritime og den danske maritime industri:

  • Danske Maritime er brancheorganisation for den samlede danske maritime værdikæde, der designer, bygger, udstyrer, vedligeholder, servicerer og genbruger skibe og maritime konstruktioner
  • Danske Maritime arbejder for at sikre virksomheder i den danske maritime industri de bedst mulige erhvervsvilkår i Danmark, i Europa og globalt – og det har organisationen gjort siden 1919
  • Den danske maritime industri beskæftiger tæt på 40.000 mennesker over hele landet
  • Danmark er den 7. største maritime industri i verden målt på produktionsværdi for eksport