Del:

Gratis online-værktøj til virksomheder

Et gratis online-værktøj gør det lettere for virksomheder selv at måle og styre deres indsats og resultater i forhold til de 10 etiske UN Global Compact principper, som omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Værktøjet hedder The Global Compact Self Assessment Tool, og det er Erhvervsstyrelsen, der sammen med Dansk Industri, Institut for Menneskerettigheder, Investeringsfonden for Udviklingslande og sekretariatet for UN Global Compact står bag online-værktøjet.

Værktøjet blev første gang lanceret i 2010 og er nu blevet opdateret med bl.a. en detaljeret management-funktion, som giver overblik og vejledning i arbejdet med Global Compact principperne.

Gå til The Global Compact Self Assessment Tool her.