Hjem > Nyheder > Grøn omstillingspulje
7. marts 2013

Grøn omstillingspulje

Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag annonceret, at der nu er åbent for ansøgninger til den maritime omstillingspulje på 20 mio. kr., der er en del af den grønne omstillingspakke, som regeringen og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2013. Der kan ydes tilskud fra puljen til demonstrationsprojekter, der udvikler nye ressourceeffektive, grønne maritime løsninger.

Der kan ydes tilskud til demonstrationsprojekter inden for følgende emneområder:

  • Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer
  • Miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe
  • Anvendelse af alternative drivmidler til skibe

Der ydes tilskud til projekter hvor meromkostningerne udgør minimum 250.000 kr. Meromkostninger er forøgede omkostninger forbundet med projektet, sammenlignet med en løsning baseret på almindeligt udbredte løsninger på området. Der ydes alene tilskud til projekter med en projektperiode på højst 2 år.

Puljen administreres af Søfartsstyrelsen. Til rådgivning i forbindelse med tildeling af midler er der nedsat et udvalg, der er udpeget af erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, og som blandt andre omfatter adm. direktør Knud Degn Karstensen, Karstensens Skibsværft.

Ansøgninger sendes digitalt til Søfartsstyrelsen senest den 5. april 2013.

Vejledning samt andet relevant materiale findes på www.maritimomstillingspulje.dk.

Læs mere om