Del:

H.K.H. Prins Joachim åbner Danish Maritime Technology Conference

Når Danske Maritime den 2.-3. maj 2018 for fjerde gang holder teknologisk topmøde i København for den internationale maritime industri og shippingindustrien, er det endnu en gang med H.K.H. Prins Joachim som hovedtaler.

Det teknologiske maritime topmøde under Danish Maritime Days i starten af maj, Danish Maritime Technology Conference, får igen i år H.K.H. Prins Joachim som hovedtaler.

”Vi er glade for, at Prins Joachim for tredje gang stiller op. Der har været stor interesse for hans hovedtale de andre gange. Det er tydeligt, at prinsens engagement betyder meget for de danske maritime virksomheder, blandt andet så de kan vise over for kunder og samarbejdspartnere, at det er en vigtig industri i Danmark med stor national bevågenhed,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Danish Maritime Technology Conference sætter i år fokus på innovative maritime teknologier. Emnerne er autonome systemer og digitalisering, bl.a. overvågning af skibe og deres komponenter. Der er også fokus på teknologier, der kan styre mod en grønnere og mere energieffektiv fremtid for skibsfarten, og hvordan den maritime industri bedst udnytter nye forretningsmuligheder, som havet byder på.

Prins Joachims viden om og engagement i den maritime verden og teknologisk innovation afspejles i protektioner for blandt andre Skoleskibet DANMARK, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Den Danske Konkurrence ”Unge Forskere”, Danish Society for Education and Business (DSEB) og Danmarks Tekniske Museum.

Prins Joachim har tæt kendskab til global skibsfart fra sin tid som ansat hos A.P. Møller – Mærsk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995, som havde det formål at opnå en bred forretningsmæssig erfaring udover sin landbrugsmæssige baggrund. Prins Joachim er desuden oberst af reserven i Hæren.

Danish Maritime Technology Conference afholdes i Lokomotivværkstedet i København med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Både i 2015 og 2016 talte Prins Joachim på Danish Maritime Technology Conference og besøgte efterfølgende en række maritime virksomheder på messen Danish Maritime Fair, der ligeledes blev afholdt i Lokomotivværkstedet under Danish Maritime Days.

Der gælder særlige vilkår for pressedækning af H.K.H. Prins Joachims deltagelse i Danish Maritime Technology Conference – for yderligere oplysninger kan underdirektør Cecilie Lykkegaard, Danske Maritime, kontaktes på cl@danskemaritime.dk