Del:

Helt uacceptabel håndtering i udbudssagen om SIF og FRIGG

 

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljøministeriet, er udbuddet af ombygning af de to miljøskibe igen ramt af en fejl, der vil føre til endnu en forsinkelse med endnu en ny udbudsrunde. Det er helt uacceptabelt, at danske værfter igen bekoster et tilbud på en opgave, som af formelle grunde tages af bordet i sidste øjeblik.

Der gøres i Miljøministeriets redegørelse i sagen et forsøg på at lægge ansvaret over på det bydende værft, men ifølge Danske Maritimes oplysninger er det faktuel forkert, at værftet skulle have set sig ude af stand til at opfylde betingelserne, som beskrevet i redegørelsen.  Tværtimod fik værftet besked fra Kammeradvokaten om, at bilaget om en bankgaranti var en fejl, som værftet derfor ikke behøvede at opfylde.

Sagen har nu kørt i så mange år og med så mange fejl, at det er på tide at få den afsluttet, fastslår Danske Maritimes adm. direktør Jenny Braat:

  • Kammeradvokaten har været involveret fra starten, og det har i høj grad været hans fejlbehæftede rådgivning, der har styret forløbene. Dette har kostet danske værfter og den danske stat væsentlige beløb og meget spildt arbejde.

Det er desværre ikke et enestående tilfælde, vi ser her. I årevis har udbuddet af offentlige opgaver alene sigtet imod at opfylde de præcise formelle krav i udbudsloven eller EU-direktiverne, mens hensynet til at få opgaven udført helt er forsvundet.  Myndigheder lægger udbudsprocessen i hænderne på Kammeradvokaten og undslår sig fra deres eget ansvar for at få opgaverne løst. Det er principielt forkert, siger Jenny Braat.

I det konkrete tilfælde har Miljøstyrelsen manglet de to skibe til deres arbejde med blandt andet vandprøver. Dette er der ikke blevet grebet ind overfor. Der er samtidig brugt astronomiske beløb på udbud og indkøb af uegnet udstyr. Dette er der heller ikke grebet ind overfor.

  • Nu må der skæres igennem. Landet kan ikke længere lade Kammeradvokaten styre en proces uden ende. Den aktuelle fejl skal nu vurderes juridisk, og det er muligt, at en isoleret vurdering af den ville føre til, at udbuddet burde gå om.  Men nok må være nok.   Enten må ministeren tildele kontrakten på det foreliggende grundlag, eller også må projektet droppes, og de involverede værfter kompenseres for deres tab og spildte arbejde, fastslår Jenny Braat.

Redegørelsen fra Miljøministeriet kan læses her