Del:

Hempel: Girls’ Day in Science flytter noget

Hvis flere piger vælger den naturvidenskabelige vej, kan det styrke både den maritime og andre industrier, hvor behovet for dygtige, teknisk funderede medarbejdere er stort. Men det kommer ikke af sig selv. På STEM-fagene er der stadig kun en tredjedel piger, og på it-fagene er det under 10 procent.

Derfor er der brug for at gøre en ekstra indsats for at fange pigernes nysgerrighed og interesse, hvilket Naturvidenskabernes Hus har taget fat på med den landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science. Formålet er at inspirere piger i 7.-10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, IT eller håndværk.

Erfaringen viser, at mødet med rollemodeller, fag og virksomheder har stor betydning for pigernes interesse. Til Girls’ Days in Science møder de kvindelige rollemodeller, som de kan stille spørgsmål til og dermed blive klogere på deres valg af uddannelse og job. De får også et indblik i hverdagen på arbejdspladsen, når de skal arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver.

Når Girls’ Day in Science går i luften den 30. september 2020, er Hempel med for fjerde gang. Her fortæller Louise Krüger Kofoed, som er Corporate Responsibility Manager, om virksomhedens erfaring:

Hvorfor har Hempel valgt at deltage i Girls’ Days in Science?

 • Vi vil gerne støtte op om at få flere unge piger til at søge ind på de naturvidenskabelige uddannelser. Ved at invitere pigerne indenfor, kan vi vise pigerne, at de kan få et spændende naturvidenskabeligt job og gøre en forskel. Hos Hempel kan de være med til at løse nogle af verdens store klimaudfordringer ved at udvikle avancerede malingssystemer.

Hvordan gør I det spændende for pigerne at være på besøg?

 • Vi gør meget ud af, at det er unge rollemodeller, som står for arrangementet. Derudover har vi god erfaring med at lave praktiske forsøg og på den måde omsætte den teori, pigerne har lært i skolen. Vi har en tæt dialog med pigernes lærere for at sikre, at indholdet på dagen kan kobles til deres undervisning.

Hvilken respons har I fået fra deltagerne, og tror I, at nogle af dem rent faktisk får blod på tanden ift. en teknisk uddannelse?

 • Vi gennemfører en evaluering af dagen hvert år for at vurdere, om der er noget, vi skal justere på. Her spørger vi blandt andet eleverne om, hvad de har fået ud af dagen. Evalueringerne har hidtil været meget positive:
  • 71% af pigerne skrev, at de blev inspireret af de medarbejdere, de mødte på Girls’ Day.
  • 64% af pigerne skrev, at besøget gave dem ny information om fremtidige jobmuligheder.
  • 43% af pigerne sagde, at de var mere tilbøjelige til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab end inden besøget.

Hvilket godt råd kan I give andre virksomheder, som overvejer at være med?

 • Sørg for at lave et aktivt program med praktiske øvelser tilpasset unge mennesker. Engager yngre medarbejdere til at stå for dagen, og start dagen med at fortælle pigerne, at I afslutter med en quiz og præmie til vinderen. Det gør dem ekstra motiverede for at høre efter hele dagen.

I 2019 var mere end 3.200 piger ude på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Arrangørerne vil meget gerne have flere maritime virksomheder med, og synligheden er vigtigt for branchen, siger Cecilie Lykkegaard, som er underdirektør hos Danske Maritime:

 • Det er en skam, hvis pigerne aldrig opdager de mange spændende muligheder, STEM-fagene byder på, og den maritime industri har brug for de unge – også pigerne. Girls Day in Science centrerer sig om nogle af de vigtigste motivationsfaktorer for de unge piger, nemlig praktiske, virksomhedsrelaterede aktiviteter og inspirerende kvindelige rollemodeller. Det er et glimrende initiativ, som vi gerne vil bakke op om og være en del af, siger Cecilie Lykkegaard.

Hvis I har lyst til at være, kan I kontakte Naturvidenskabernes Hus på msl@nvhus.dk og læse mere om dagen her: https://lnkd.in/emygVB5