Del:

Horsens Havn blandt de første med LifeLadder

Ny dansk opfindelse til at øge sikkerheden i havne er på vej ud på verdensmarkedet. Horsens Havn er den tredje danske havn, som vælger at installere LifeLadder.

“Den er anderledes; i virkeligheden et ret enkelt produkt og en simpel konstruktion, men LifeLadder lyser op i mørket, for nu at sige det ligeud.”

Sådan siger Claus Holm Christensen, som er havnedirektør i Horsens Havn, der har indgået aftale med Port Safety om levering af fire nye redningsstiger. Redningsstigerne bliver monteret i den sydlige del af Horsens Havn, som er industrihavn. Hvis LifeLadder lever op til forventningerne, vil Horsens Havn overveje at investere i flere redningsstiger.

“Jeg hørte om den nye danske redningsstige første gang på en konference i Barcelona i sommer og tænkte straks, at det lyder spændende. I Horsens Havn vil vi gerne være med til at udvikle ting og forbedre sikkerheden, både for havnens ansatte, søfolkene om bord på skibene, der lægger til i havnen, og for byens borgere. Da vi samtidig stod over for at skulle skifte flere af de gamle redningsstiger ud, var det nærliggende at vælge LifeLadder.”

Ifølge Claus Holm Christensen er de åbenlyse fordele ved LifeLadder, at stigen er bygget i armeret gul plast, så den både er nem at få øje på og er holdbar. Dertil kommer, at redningsstigen er oplyst om natten af LED-lys.

“Det er jo ikke sådan, at redningsstigen i sig selv tilfører havnen en ekstra værdi, men i forhold til at redde menneskeliv er det jo en meget lille investering, som kan gøre en kolossal forskel. Vi oplever øget aktivitet i Horsens Havn med en vækst på 2-4 procent, og det sker ikke sjældent, at der bliver losset og lastet om natten. Ofte ligger godset helt ud til kajkanten, som kan være fedtet og glat. Her giver det virkelig god mening at gøre alt, hvad vi kan, for at øge sikkerheden,” siger Claus Holm Christensen.

Produktionen af LifeLadder går i gang i disse uger. Stigen produceres i Danmark, og foruden Horsens Havn er også Aarhus Havn og Svendborg Kommune med i test- og markedmodningsfasen, som er støttet af Markedsmodningsfonden. Foruden de tre danske havne deltager også Helsingborg Hamn og det hollandske sluseserviceringsfirma Mourik i forløbet.

 Find yderligere oplysninger om LifeLadder i nedenstående fakta-boks og på www.port-safety.com.

 Kontaktperson: Kim U. Haaning, 5368 8070, kuh@port-safety.com 

Fakta om LifeLadder: En stige, der redder liv…

LifeLadder er et nyt og innovativt maritimt sikkerhedsudstyr opfundet og produceret i Danmark. Den er designet til industrielle og bymæssige kajanlæg, sluser, vandveje og marinaer. Synlighed både dag og nat leverer forbedret maritim sikkerhed. Materialeløsningen adresserer omkostninger og tid brugt på vedligehold.

Traditionelle redningsstiger, der hænger på moler, broer og kajanlæg, er typisk meget svære at få øje på. De skiller sig ikke ud fra havnens mørke overflader og særligt om natten er de slet ikke til at se. Da de fremstilles i stål, er accelereret korrosion en udfordring trods jævnligt vedligehold.

Undersøgelser i Danmark viser, at størstedelen af drukneulykker sker i havne. Behovet for at forbedre sikkerheden vokser desuden i takt med, at stadig flere industrihavne omdannes til boligområder.

LifeLadder adresserer dette voksende behov med en vedligeholdelsesfri løsning, der er synlig dag og nat. Løsningen består af moduler i armeret plast, gennemfarvet i en stærk gul og UV-resistent farve. Modulerne sammenspændes med et syntetisk tov. Der er indgivet patent for denne konstruktion.