Del:

IMO-møde: Ingen teknisk undskyldning for lave klimaambitioner

Dansk maritim teknologi kan indfri selv høje, internationale klimakrav til skibsfarten. Det er bare at komme i sving, mener Danske Maritime.

”Teknologien er til stede, så der er ingen undskyldninger baseret på teknik for ikke at have så høje klimaambitioner som muligt. Det er bare at komme i sving,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Hendes udtalelse falder, fordi der i disse dage drøftes ambitioner og mål for skibsfartens klimamæssige aftryk på et IMO-møde i London.

International skibsfart vil opnå bæredygtige løsninger
Danske Maritime er repræsenteret på IMO-mødet gennem underdirektør Michael Prehn.

”Det internationale samfunds ønsker om at adressere den globale opvarmning kom frem ved Parisaftalen. Dele af den internationale skibsfart har da også erkendt nødvendigheden af at opnå bæredygtige løsninger, og vi som industri kan sagtens mærke en vilje til, at skibsfarten også skal levere sin del til nedbringelse af niveauet af drivhusgasser i atmosfæren, ” siger Michael Prehn.

Løfte om samarbejde og partnerskaber
Flere af Danske Maritimes medlemmer har udviklet avanceret teknologi og klimavenlige løsninger som er tilgængelige i markedet.

”Den maritime industri i Danmark stiller velafprøvet teknologi til rådighed og indgår gerne i partnerskaber med rederier, myndigheder og andre dele af skibsfarten med henblik på at skabe resultater, således at det enkelte rederi og det enkelte land kan reducere påvirkningen af klimaet og ved handling i praksis vise vilje og skabe dokumentation for, at aftalte klimamål bliver nået,” lover Jenny N. Braat, Danske Maritime.

En større udbredelse og anvendelse af tilgængelig teknologi vil gavne klimaet, verdenssamfundet og vore efterkommere.