Del:

IMO: Strategi for skibes drivhusgasser ventes i forår 2018

Det har lange udsigter med at finde internationalt fælles fodslag om grænser for udledning af drivhusgasser fra skibe, men i sidste uge blev der taget endnu et par skridt. I fredags sluttede det andet møde i IMO’s arbejdsgruppe om drivhusgasser med en enighed om at fortsætte arbejdet.

Målet er at enes om en strategi lige efter påsken 2018, som skal bane vejen for en effektiv indsats for at inddrage skibsfarten i de globale anstrengelser for at begrænse klimaforandringer.

”Baggrunden er, at Parisaftalen fra 2015 ikke omfatter hverken fly eller skibe, som derfor må indgå deres egne aftaler, om hvordan udslippet af CO2 og andre drivhusgasser skal begrænses og helst helt elimineres,” forklarer underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der var med på IMO-mødet, der fandt sted i London.

For skibsfarten er det særligt vanskeligt at finde en aftale, der følger Parisaftalen og FN’s klimapolitik, uddyber han.

”IMO er nemlig indrettet på at lovgive via flagstater, og langt de fleste skibe i verden sejler under flag fra udviklingslande som Liberia og Marshall Islands, der i Parisaftalens regi har særligt lempelige vilkår og ikke samme pligt som industrinationer til at reducere deres udslip,” siger Michael Prehn.

På den tekniske side betyder skibenes lange holdbarhed, at der i første omgang, indtil 2030 eller måske senere, skal opnås de nødvendige reduktioner ved opgradering og retrofitting af de eksisterende skibe.

”Det vil den nuværende teknologi kunne leve op til, men der skal sættes i gang straks. Når skibe skal udskiftes i anden halvdel af dette århundrede, skal der enten indføres helt nye teknologier eller helt nye brændstoffer. Vi håber på, at de politiske og juridiske problemer kan løses i tide,” siger Michael Prehn.