Del:

Industri er vigtig for Europas borgere

industry4europe

Den europæiske industri er overalt i vores hverdag: fra de huse vi bygger, de møbler vi køber, det tøj vi går med, den mad vi spiser, de sundhedsydelser vi modtager, de energi- og transportformer vi bruger, og til de genstande og produkter der er allestedsnærværende i vores liv.

Med sin velkvalificerede arbejdsstyrke og et globalt ry for kvalitet og bæredygtighed, er industrien vital for Europa og dets velstand. I dag nyder 52 mio. mennesker og deres familier i Europa direkte og indirekte godt af beskæftigelse i industrisektorerne. Vores forsyningskæder, der består af hundrede tusinder af innovative SMV’er og større leverandører, er velfungerende og eksporterer europæisk industriel ekspertise til hele verden.

Efter finanskrisen i 2008 gik millioner af arbejdspladser tabt i Europa, og hver gang havde det voldsomme menneskelige og sociale konsekvenser. Selv nu, er vi stadig langt fra de beskæftigelsesniveauer, vi så før krisen, og arbejdspladser er sårbare over for foruroligende internationale tendenser, herunder øget protektionisme.

Den Europæiske Union har nu behov for en ambitiøs industriel strategi som en hjælp til at konkurrere med andre globale regioner – såsom Kina, Indien og USA – som allerede har sat industrien allerøverst på deres politiske dagsorden.

En fælles opfordring til fremtidige medlemmer af Europa-Parlamentet:
• Sæt industrien øverst på Europa-Parlamentets politiske dagsorden i den næste institutionelle cyklus (2019-2024)
• Opfordr Europa-Kommissionen til at give industrien højeste prioritet i dens femårige arbejdsprogram og udpege en særlig næstformand for industrien
• Anspor den næste Europa-Kommission til hurtigt at præsentere en ambitiøs langsigtet industripolitisk strategi for EU, som skal indeholde klare indikatorer og styring.

Vi, underskriverne af dette manifest, regner med jeres støtte i forhold til at sikre, at Europa bliver ved med at være centrum for en førende, intelligent, innovativ og bæredygtig industri, til gavn for alle europæere og fremtidige generationer.

Europa kan være stolt af sin industri. Sammen skal vi sætte den i centrum for Europas fremtid!

Du finder det fælles manifest her.