Del:

Danske Maritime afholder innovation camp på ZBC i Slagelse

Maritim Innovation Camp

19. – 21. marts afholder Danske Maritime innovation camp #3 på ZBC (Zealand Business College) i Slagelse. Det er en tredages innovation camp for skolens elever.

”Det er utroligt vigtigt, at vi arbejder for at understøtte og fremhæve den faglige stolthed, der er på erhvervsskolerne i hele landet. Eleverne her er de bedste ambassadører for en industri i udvikling. Men også en industri, der i disse år bliver udfordret kraftigt af manglen på faglærte,” forklarer Cecilie Lykkegaard, underdirektør i Danske Maritime.

19. marts går det løs i Slagelse, og som noget særligt i forhold til de to tidligere camps, så deltager også EUX-elever.
De deltagende elever er ved at uddanne sig til industriteknikere, smede, elektrikere og automatikteknikere. De får derfor god mulighed for at udfordre sig selv på det tværfaglige samarbejde på den case, som de sammen skal løse. Den konkrete case er leveret af virksomheden Exilator, og er en filterløsning, hvor det bliver elevernes opgave at forbedre løsningen ud fra bl.a. 5 parametre: Automatisering, design, produktion, isolering og materiale.

20. marts står den på teambuilding fra morgenstunden. Det sker i samarbejde med Slagelse Firmaidræt. Efterfølgende vil der være oplæg om innovation og industrielt design ved Michael Angelo Johansen, der er manager af FABLAB på UCL Odense.
Derudover kommer der ca. 15 UU-vejledere fra Region Sjælland og besøger campen og får oplæg om den maritime industri, videreuddannelsesmuligheder, job med mere.

21. marts vil der være oplæg om innovation og iværksætteri af den unge iværksætter Casper Blom. Han sprang ud som iværksætter som 12-årig. I dag er han i midt 20’erne.

Den maritime virksomhed Exilator vil deltage med vejledning alle 3 dage, udover, at de sammen med Pres-Vac Engineering og G&O Maritime Group vil være med i dommerpanelet, som skal udvælge den mest innovative løsning på case-udfordringen.

Camp’en er, som også de to første var, lavet af den maritime industris brancheorganisation Danske Maritime og er en del af projektet Stolthed i Erhvervsuddannelserne, hvor også Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), der er en del af Københavns Professionshøjskole, er partner. Projektet realiseres med støtte fra Nordea-fonden. Udover de tidligere nævnte virksomheder og organisationer, har også Emmerson og Fyns Maritime Klynge bidraget til campen.

Har I yderligere spørgsmål?
Cecilie Lykkegaard, underdirektør Danske Maritime
cl@danskemaritime.dk | 31608591

Ønsker I at deltage mhp. dækning af arrangementet?
Stine Hallingskog, uddannelseskonsulent Danske Maritime
sha@danskemaritime.dk | 42149520

Se videoen fra den første af de tre innovation camps, der blev afholdt i Frederikshavn her.