Del:

Inspiration til uddannelse og rekruttering

 

Danske Maritime er i dag vært for et møde for uddannelses- og personaleansvarlige hos medlemsvirksomhederne med fokus på, hvordan vi giver flere unge lyst til at gå den maritime vej, og på hvordan vi bliver bedre til at finde nye dygtige medarbejdere. Formålet er at inspirere og skabe dialog, fortæller Cecilie Lykkegaard, underdirektør hos Danske Maritime:

  • Vi kan lære rigtig meget af hinanden på kryds af tværs af branchen, og som brancheorganisation kan vi være med til at sikre, at vi får delt gode erfaringer og best practice. Samtidig er vi i gang med flere nye initiativer, som kan styrke den maritime industris indsats på uddannelses- og rekrutteringsområdet, og det er blandt de emner, vi drøfter med virksomhederne i dag, siger Cecilie Lykkegaard.

På mødet bliver der derfor set nærmere på Danske Maritimes nuværende uddannelsesinitiativer og på konkrete eksempler fra medlemsvirksomhederne. Blandt andet Man Energy Solutions, der netop har skudt et projekt for folkeskoleelever i gang, og PJ Diesel Engineering, som tager mange folkeskoleelever i praktik og er involveret i flere brancheorienterede uddannelsesprojekter. Uddannelse og rekruttering hænger tæt sammen, siger Belinda Bune, som er salg- og marketingskoordinator hos PJ Diesel Engineering:

  • Jo mere de helt unge ved om vores branche, jo større er sandsynligheden for, at de får lyst til at uddanne sig inden for det maritime. Jeg kan kun anbefale, at man som virksomhed virkelig prioriterer det og derigennem tager sin del af det sociale ansvar. Både de unge og vores medarbejdere er de vigtigste ambassadører for de utrolig mange spændende muligheder, der er i vores branche, siger Belinda Bune.

Udover uddannelses- og rekrutteringsområdet blev også den nye ferielov gennemgået samt den igangværende revision af uddannelsen som smed – maritim og den netop reviderede skibsmontøruddannelse.