Hjem > Nyheder > Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier – ny runde
27. juni 2022

Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier – ny runde

Da ikke hele puljen er brugt, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu igen åbent for ansøgninger fra operatører, der via forsknings- og innovationsaktiviteter og forprojekter vil understøtte udviklingen af grønne, innovative teknologier.

Den nye frist er 1. september 2022 kl. 10, og operatører kan fx være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner eller andre relevante aktører – gerne i partnerskab.

Afsættet var regeringens PtX-strategi, som blev fulgt op af en pulje på 244 mio. kr. fra REACT-EU til at løfte udviklingen af nye, grønne teknologier. Men ikke alle midler blev uddelt, hvorfor de resterende midler – minimum 19 mio. kr. – nu kan søges i en ny ansøgningsrunde.

Regeringen betragter grøn omstilling og øget energieffektivisering af erhvervslivets produktion baseret på fossile brændsler som afgørende elementer i overgangen til en klimaneutral økonomi inden 2050. Udvikling af CO2-fangst-, -lagring og -anvendelse samt udvikling af brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X (PtX), er de to centrale, danske udviklingsspor i overgangen fra anvendelse af fossil energi til grøn energi.

Derfor ønsker man politisk at få igangsat forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter med henblik på at understøtte udviklingen af de nye teknologier.

Analyser viser, at investeringer i CO2-fangst og -lagring samt PtX kan skabe efterspørgsel efter 20.000 ekstra årsværk frem til 2030. Samtidig pegede OECD i 2021 på, at Danmark sammen med Tyskland og Østrig er højtspecialiseret inden for brintteknologi og dermed har en konkurrencefordel.

Læs mere her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/investeringsstoetteordning-groenne-innovative-teknologier-0

 

Læs mere om