Del:

Invitation til debat: Hvordan får vi flere kvinder i den maritime branche?

Kom med på mandag, hvor vi tager emnet kvinder i de maritime erhverv under kærlig behandling. Danske Maritime og Danske Havne har i fællesskab fået udarbejdet en ny rapport for at tage pulsen på kønsfordelingen i den maritime verden. Den viser rum for forbedring. Mange virksomheder mangler arbejdskraft, men særligt kvinder er vi i den maritime branche ikke gode nok til at rekruttere.

Analysen ser både på selve antallet af kvindelige medarbejdere og på, hvilke forhold der kan stå i vejen for søgning til branchen. Tallene viser, at der særligt inden for de rent tekniske fag stadig er relativt få kvinder i den maritime industri og på havnene.  Så hvis de mange maritime erhverv og havnene skal gøre sig håb om at få flere kvinder til at søge ind på de tekniske uddannelser og videre ud i et job i den maritime branche, kræver det en god fælles indsats.

Derfor har vi inviteret et panel af kvinder i maritime virksomheder og havne med for at diskutere, hvad der skal til for at synliggøre branchen, at få flere unge kvinder til at søge ind på de uddannelser, som branchen efterspørger, og for at få udbredt kendskabet til de mangfoldige jobmuligheder, der er i branchen – også for kvinder.

Du kan stadig nå at tilmelde dig på info@danskemaritime.dk – På gensyn!

Tid & sted:
Den 23. september 2019 kl. 14.30-16.30 i Gorrissen Federspiels lokaler på Axeltorv 2 i København.

Pressekontakt:

Morten Scheelsbeck
presse- og kommunikationsansvarlig
Danske Havne
ms@danskehavne.dk
tlf. 20 69 87 87

Mia Tang
presse- og kommunikationschef
Danske Maritime
mit@danskemaritime.dk,
tlf. 42 14 95 25