Del:

Jubilæumsreception

Den 1. februar 2014 har adm. direktør Jenny N. Braat været ansat hos Danske Maritime i 25 år.

Det fejrer Foreningen ved at invitere medlemmer, samarbejdspartnere og venner af Foreningen til reception den 4. februar kl. 15.30-17.30 i Amaliegade 33, 1. sal.

Jenny blev ansat i 1989, hvor hun startede sin karriere med at fokusere på markedsudvikling, statistik og prognose. I 1995 blev hun udstationeret til Belgien, hvor hun i en årrække fungerede som leder af Foreningens kontor i Bruxelles. I 2000 vendte hun tilbage til Danmark, og siden da har hun varetaget Danske Maritimes interesser fra Foreningens danske kontor. I 2007 blev hun udnævnt til underdirektør, og i 2011 tiltrådte hun posten som Foreningens administrerende direktør.

Som Foreningens direktør igennem de seneste 2½ år har Jenny stået i spidsen for en lang række sager med betydning for den danske maritime industri – ikke mindst i forbindelse med det omfattende og vigtige arbejde i forbindelse med Vækstplanen for det Blå Danmark. Jenny er Foreningens og branchens kvinde hele vejen igennem; når hun går ind i en sag, gør hun det helhjertet, og hun har igennem hele sin karriere arbejdet ihærdigt og engageret for at sikre branchen de bedst mulige rammevilkår.