Del:

Kom til konference om Ren-Luft-vision den 1. juni

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil samle flere brancher, også den maritime, i en ny fælles vision om ren luft. Foto: Claus Bjørn

Kom til konference om Ren-Luft-vision den 1. juni 2017

Danske Maritime afholder sammen med Dansk Industri, Danske Rederier, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet torsdag den 1. juni 2017 en konference om mulighederne for at lave en dansk vision for eksport på luftområdet – en Ren-Luft-vision.

Interessenterne vil på konferencen blive inviteret til at svare på, hvilke muligheder og hvilken interesse, der er for at etablere et fælles forum, hvor branchen kan komme med fælles input til regeringen om luftpolitikken i EU og internationalt?

Danske Maritime opfodrer til at deltage
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager med et indlæg på konferencen, der har til formål at undersøge mulighederne for at samle branchen om en ny fælles vision for at styrke samarbejdet om eksport af danske ren-luft-løsninger og teknologier.

”Da begrænsning og måling af luftforurening udgør centrale elementer i mange medlemsvirksomheders produkter, vil vi opfordre maritime eksportører til at deltage,” siger underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der også holder et indlæg.

Syv mia. kr i ren luft
Nye tal viser, at Danmark har en klar styrkeposition, når det gælder eksport af danske ren-luft-løsninger. I 2015 eksporterede branchen for mere end syv mia. kr.

På konferencen vil vi drøfte følgende spørgsmål:

  • Hvad er vores styrkepositioner med et globalt markedsførings- og vækstpotentiale?
  • Hvilken merværdi kan vi opnå ved, at virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder går sammen om en fælles indsats?
  • Hvilke fælles eksportmålsætninger kan vi opstille?
  • Hvordan kan vi bidrage til, at international lovgivning på luftområdet implementeres og håndhæves, så vi sikrer lige konkurrencevilkår og udbredelse af danske løsninger og teknologier?
  • Hvordan arbejder vi sammen om, at Danmark bliver et udstillingsvindue for ren-luft-løsninger og teknologi?
  • Hvordan styrker vi samarbejdet om innovation, udvikling, test og demonstration?
  • Hvilke muligheder er der for at etablere et fælles forum, hvor branchen kan komme med fælles input til regeringen om luftpolitikken i EU og internationalt?

Gratis at deltage, tilmelding senest 25. maj 2017
Konferencen afholdes torsdag den 1. juni 2017 kl. 10 – 16, Kosmopol, Fiolstræde 44, DK-1171 København K. Deltagerkredsen vil være: teknologivirksomheder, kundevirksomheder, rederier, repræsentanter for relevante ministerier, myndigheder og vidensinstitutioner.

Tilmelding kan ske senest den 25. maj 2017 på http://mfvm.dk/tilmelding-1-juni