Del:

Konference om servitisation

Sammen med DTU er Danske Maritime i dag vært for en konference om produkt/service-systemer med overskriften Servitising Industry: Best Practice, Next Practice.

Konferencen fokuserer på ‘best practice’ i integreret produkt/service-udvikling igennem oplæg af ledere fra industrivirksomheder, der har haft forretningssucces med transitionen fra produktvirksomheder til produkt/servicevirksomheder – den såkaldte ‘servitisation’.

Desuden stiller konferencen skarpt på ‘next practice’ gennem en række indlæg, hvor både kunder og leverandører vil præsentere deres krav til, arbejde med og planer i forhold til serviceorienteret forretningsskabelse og -drift.

“Servitisation er et vigtigt og stærkt voksende område for de danske maritime leverandører”, siger adm. direktør i Danske Maritime, der både er oplægsholder og ordstyrer ved dagens konference. “Mange maritime virksomheder oplever, at vækstmulighederne ikke alene ligger i at skabe et produkt og sælge det. I høj grad ligger potentialet nemlig i at kunne tilbyde en servicepakke, hvor man både leverer produktet og den efterfølgende service, vedligeholdelse og reparation”, siger Jenny N. Braat, og fortsætter: “Det giver virksomhederne et stærkere produkt og bedre udviklingsmuligheder, mens kunden oplever bedre service og større tryghed ved at investere i produkter, der er skabt ud fra en livstidsbetragtning.”

At gå fra produkter til produkt/service-systemer er en innovationsstrategi, hvor produkter og tjenesteydelser tænkes sammen i nye forretningsmodeller. Konferencen sætter fokus på nogle af de udfordringer, man kan møde i forbindelse med overgangen til servitisation, herunder hvordan man griber selve transitionen an, og hvordan man fastholder produkt/service-systemer i organisationen, herunder nye udviklingsprocesser, nye kompetencer og nye relationer med kunden.

Den danske maritime industri er den første branche, der samler sig på tværs i et unikt og innovativt samarbejde om udvikling af produkt/service-systemer. Konferencen er arrangeret i regi af innovationskonsortiet PROTEUS (PROduct/service-system Tools for Ensuring User-oriented Service) og afholdes i Danmarks Rederiforenings lokaler på Amaliegade 33.