Del:

Krydstogter – en eksportsucces for Danmark

Danske Maritime - krydstoger en eksportsucces

I foråret kunne Wonderful Copenhagen fortælle, at man forventede 1,1 million besøgende fra de tilsejlende krydstogtskibe. Men det er ikke alene de mange turister, der gør krydstogterne til en succes for Danmark.

”Når vi taler om krydstogtturisme i Danmark, så er det på tide, at vi ser på hele succeshistorien. Vi skal ikke kun se på Danmark som en krydstogtdestination. Vi skal se på Danmark som krydstogtnation,” konstaterer Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.

Succesen bag krydstogtturismen
”Besøgstallene er selvfølgelig gode at have, og vi får vist herlighederne frem. Men det er kun en del af historien. Turisme er godt. Men eksporten af dansk produceret og udviklet maritimt udstyr til de store krydstogtværfter er også en væsentlig del af fortællingen om Danmarks krydstogtsucces. Den globale krydstogtturismes muligheder for Danmark er mange,” forklarer Jenny N. Braat:
”Vi skal ikke overtage byggeriet af de enorme krydstogtskibe. Dertil er den internationale konkurrence simpelthen for hård, og vores værfter er slet ikke gearet til så enorme byggerier. Men danske maritime industrivirksomheder står virkelig godt som leverandører af maritimt udstyr til de store, internationale værfter som fx Meyer Turku i Finland. Og det er denne eksport, der er en sand succes for Danmark. Vi oplever allerede stor efterspørgsel på de kvalitetsprodukter, den danske maritime industri leverer, og efterspørgslen ser kun ud til at blive større i de kommende år.”
Og her står Danmark stærkt. Den maritime industri i Danmark er nemlig storleverandør til de internationale værfter, der bygger krydstogtskibe. De har en forkærlighed for de kvalitetsprodukter, der kommer fra den danske industri.

Strammere miljøregler kan fremme eksporten yderligere
Det vil ikke kun være til gavn for Danmark, at de danske producenter kommer endnu mere i spil som leverandører til de store krydstogtbyggerier. Krydstogtturismen fører desværre nogle miljømæssige problemer med sig. En hel del af disse kan danske virksomheders knowhow og evne til innovative løsninger være med til at afhjælpe. Blandt andet skibsfartens udledning af kvælstof, forklarer Jenny N. Braat:
”I Danske Maritime søger vi, gennem vores arbejde i den internationale maritime organisation IMO, at få strammet den internationale lovgivningen på miljøområdet. Udover at det for vores alles skyld er vigtigt ikke at overbelaste miljøet, er globale stramninger vigtige for, at vi kan konkurrere internationalt. Vores medlemmer leverer nogle af verdens førende løsninger til miljøoptimering af skibe, fx scrubbere til at fjerne den farlige udledning af NOx, og lignende.”

Royalt eksportfremstød
Den 13. september tager en forretningsdelegation ledt af H.K.H. Kronprinsesse Mary til Finland, hvor danske maritime udstyrsproducenter blandt andet vil besøge værftet Meyer Turku, der er førende inden for bygning af krydstogtskibe. Besøget er faciliteret af Danske Maritime i samarbejde med Eksportrådet, DI, Eksportforeningen og SMV Danmark.

 

Om Danske Maritime
Den danske maritime industri, som Danske Maritime repræsenterer, beskæftiger i dag 42 % af Det Blå Danmark. Foreningen har repræsenteret industrien siden 1919 og oplever i disse år stor medlemstilvækst, hvilket bevidner en industri i fortsat vækst og udvikling.

For yderligere oplysninger
Jenny N. Braat, administrerende direktør Danske Maritime
jnb@danskemaritime.dk | +45 24 82 26 65

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime
nie@danskemaritime.dk | +45 31 43 71 46