Hjem > Nyheder > LeaderSHIP 2020
28. februar 2013

LeaderSHIP 2020

Den 20. februar 2013 præsenterede Vice President i Europa-Kommissionen Antonio Tajani en fælleseuropæisk strategi for den maritime industri i Europa: LeaderSHIP 2020. Danske Maritime, der har været stærkt involveret i strategiens udarbejdelse, hilser LeaderSHIP 2020 velkommen og ser frem til sammen med maritime aktører over hele Europa og Europa-Kommissionen at arbejde for at realisere strategien.

LeaderSHIP 2020 redefinerer EU’s maritime strategi for de kommende år i lyset af de dramatiske omsving siden 2008, der har ændret rammebetingelser og udsigter i hele verden. Initiativet samler de vigtigste aktører i den europæiske maritime industri og indeholder forslag til både den private sektor og til myndigheder i lyset af fremtidens udfordringer og den voksende konkurrence fra nye vækstlande. Danske Maritimes administrerende direktør Jenny N. Braat har som repræsentant for industrien været udpeget som formand for den styregruppe, der skulle udarbejde grundlaget for den nye sektorspecifikke industripolitik for den maritime industri.

“Der ligger et stort, vigtigt og konstruktivt arbejde bag udarbejdelsen af LeaderSHIP 2020”, udtaler Jenny N. Braat, og fortsætter: “Strategien indeholder beskrivelser og analyser af de områder, der bør prioriteres i branchen i Europa i de kommende år, og Danske Maritime ser frem til at deltage som en aktiv partner i implementeringen af strategien. En strategi, som den maritime industri i Europa står sammen om med fuld opbakning fra Europa-Kommissionen.”

LeaderSHIP 2020-initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i december 2011. Strategien fokuserer på fire overordnede indsatsområder: “Employment and Skills”, “Improving Market Access and Fair Market Conditions”, “Access to Finance” og “Research, Development and Innovation”.

Danske Maritimes centrale position i LeaderSHIP 2020-arbejdet har givet gode muligheder for at sikre sammenhæng med det danske vækststrategiarbejde for Det Blå Danmark.

LeaderSHIP 2020 kan læses her.

Læs mere om